54 / KAMER - 4

وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ

Orjinal

Ve lekad câehum minel enbâi mâ fihî muzdecer(muzdecerun).

1. ve lekad : ve andolsun
2. câe-hum : onlara geldi
3. min el enbâi : haberlerden
4. : olmadı
5. fî-hi : onun hakkında, onun içinde, onda
6. muzdecerun : caydırıcı

Çeviri : Transliteral

Ve andolsun, öyle haberler geldi onlara ki o haberlerde onları vazgeçirecek, onlara öğüt verecek şeyler vardı.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki o inkârcılara, kendilerini küfür ve şirkten şiddetle vazgeçirecek nice mühim haberler gelmiştir


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki onlara içinde vazgeçirici özellik ihtiva eden haberlerden gelmiştir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun ki, onlara, kötülükten, şirkten vazgeçirecek nice örnek olayların bilgileri gelmiştir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun ki, onlara içinde (kendilerini sapıklıktan) alıkoyacak şeyler bulunan nice haberler geldi.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi.


Çeviri : Ali Bulaç

And olsun, onlara (ibret alıncak) kıssalardan öyleleri de geldi ki, onlarda inkârdan alıkoyacak haberler var;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz onlara, geçmiş toplumların haberlerinden, kendilerini caydıracak kadar bilgi gelmiştir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, onlari bu hallerinden vazgecirecek nice haberler gelmistir.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki, onlara öyle haberler geldi ki içinde onları (tutumlarından) vazgeçirecek olanı da vardı.


Çeviri : Celal Yıldırım

(4-5) Andolsun ki, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) alıkoyacak, son derece anlamlı ve etkili nice haberler gelmiştir. Fakat (onlara gelen) uyarılar (kendilerine) hiç fayda vermemiştir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, onları bu hallerinden vazgeçirecek nice haberler gelmiştir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Oysa, kötülüklerini engelleyecek uyarılar dolu haberler kendilerine gelmiş bulunuyor.


Çeviri : Edip Yüksel

Celâlim hakkı için onlara kıssalardan öyleleri de geldi ki onlarda zecredecek haberler var


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, onlara kötülüklerden vazgeçirici haberleri de içeren kıssalar geldi!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun ki onlara (kötülükten) vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlara bu tutumlarından vazgeçmelerini sağlayacak haberler geldi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki onlara (kendilerini küfür ve inâddan şiddetle) vaz geçirecek nice mühim haberler gelmişdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Celâlim hakkı için, onlara (ibretlerle dolu) haberlerden öylesi geldi ki, onda(kendilerini küfürden) men' etmek (için nasîhatler) vardır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; onlara vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki onlara, içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz onlara, (günahtan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve bakın, onlara (küstahlıklarını) önleyecek birçok haber gelmiştir;


Çeviri : Muhammed Esed

Andolsun ki, onlara haberlerden öylesi gelmiştir ki, onda sakındıracak öğüt vardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki, onları bu hallerden vazgeçirecek nice mühim haberler gelmiştir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlara boyun eğdirecek şeyin haberleri, onlara gelmiştir.


Çeviri : Şaban Piriş

Oysa onlara kendilerini inkârdan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmişti!


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun, onlara, (bâtılda kalmalarını) önleyecek (ibret verici olayları anlatan) haberler geldi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlara, kendilerini inkârdan vazgeçirecek nice haberler gelmiştir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun ki, onlara haberlerden, içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk