54 / KAMER - 41

وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ

Orjinal

Ve lekad câe âle fir’avnen nuzur(nuzuru).

1. ve lekad : ve andolsun
2. câe : geldi
3. âle : aile, soy
4. fir'avne : firavun
5. en nuzuru : uyarıcılar

Çeviri : Transliteral

Ve andolsun ki Firavun soyuna da korkutucular gelmişti.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Firavun halkına da kesinlikle bu tür uyarılar gelmişti.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki Firavun ailesine de uyarıcılar geldi.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Firavun’un kavmine, hanedanına, devlet görevlilerine, yandaşlarına da, sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcılar, peygamberler gelmişti.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun ki, Firavun ailesine de uyarılar gelmişti.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun Firavun ailesi (ve çevresi ile kavmi)ne de uyarılar geldi.


Çeviri : Ali Bulaç

Celâlim hakkı için, Firavun ailesine de (azab haberlerini veren) peygamberler geldi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, Firavun erkanina uyaranlar geldi.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki, Fir'avn ailesine de uyarılar geldi.


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun, Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, Firavun’un ailesine de uyarıcılar gelmişti.


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, Firavun erkanına uyaranlar geldi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Firavun'un erkanına da uyarıcılar gitmişti.


Çeviri : Edip Yüksel

Şanım hakkı için al-i Fir'avn'e de geldi inzar edici Peygamberler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, Firavun'un ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun yanlılarına da uyarılar gelmişti.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun Firavun ailesi (ve çevresi ile kavmi)ne de uyarılar geldi.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki Fir'avn haanedanına da tehdîdler gelmişdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

And olsun ki, Fir'avun ehline de (Allah’ın azâbından haber veren) korkutucular geldi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; Firavun erkanına da uyarıcılar geldi.


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki, firavun ailesine de uyarılar geldi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz Firavun ailesine de uyarılar geldi.


Çeviri : Kadri Çelik

Firavun halkına (da) kesinlikle bu tür uyarılar gelmişti;


Çeviri : Muhammed Esed

(41-42) Celâlim hakkı için Fir'avun'un âl'ine korkutucular gelmişti. Âyetlerimizin hepsini de tekzîp ettiler, artık Biz de onları bir muktedir azîzin yakalamasıyla yakaladık.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki Firavun hanedânına da uyarıcı peygamberler gelmişti.


Çeviri : Ömer Öngüt

Firavun Hânedanına da uyarıcılar gelmişti.


Çeviri : Şaban Piriş

Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Fir'avn'ın kavmine de uyarılar gelmiştir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun Firavun ailesi (ve çevresi ile kavmi)ne de uyarılar geldi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Firavun hanedanına da uyarıcılar gelmişti.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, Firavun hanedanına da uyarılar gelmişti.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk