54 / KAMER - 44

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ

Orjinal

Em yekûlûne nahnu cemîun muntesir(muntesirun).

1. em : yoksa, veya
2. yekûlûne : derler
3. nahnu : biz
4. cemîun : toplum, topluluk
5. muntesirun : yardımlaşan

Çeviri : Transliteral

Yoksa biz, birbirine yardım eden bir topluluğuz mu derler?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yoksa onlar: Biz birbirine yardım eden, yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Yoksa "Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz" mu diyorlar?


Çeviri : Adem Uğur

Yoksa: "Biz yardımlaşan (yenilmez) topluluğuz" mu diyorlar?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Yoksa: 'Bizim yardım edenlerimiz var, biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz.' mu diyorlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Yoksa: 'Biz yardımlaşma içindeki bir topluluğuz' mu diyorlar?


Çeviri : Ahmet Varol

"Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplumuz" mu diyorlar?


Çeviri : Ali Bulaç

Yoksa onlar; “- Biz yardımlaşır, bize karşı gelene zafer kazanır bir topluluğuz” mu diyorlar?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Yoksa onlar, “Biz üstün olan bir toplumuz” mu diyorlar?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Yoksa: «Biz oc alabilecek bir topluluguz» mu diyorlar?


Çeviri : Bekir Sadak

Yoksa onlar, «biz yardım gören (yardımlaşan) bir cemiyet miyiz» diyorlar ?


Çeviri : Celal Yıldırım

Yoksa onlar: “Biz yekvücut olmuş bir grubuz, üstünlük bizim hakkımız!” mı diyorlar?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Yoksa onlar, “Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz” mu diyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri

Yoksa: 'Biz öç alabilecek bir topluluğuz' mu diyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Yoksa «Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz» mu diyorlar?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yoksa, 'Biz, zafere ulaşacak bir cemaatiz' mi diyorlar?


Çeviri : Edip Yüksel

Yoksa biz yardımlaşır bir cem'iyyetiz mi diyorlar?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yoksa: «Biz yardımlaşan bir topluluğuz.» mu diyorlar?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yoksa «Biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz.» mu diyorlar?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yoksa onlar «Biz karşımıza çıkacak herkesi yenen güçlü bir orduyuz» mu diyorlar?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplumuz" mu diyorlar?


Çeviri : Gültekin Onan

Yoksa onlar «Biz (peygamberlerden) intikaam olmıya muktedir bir cem'iyyet iz» mi diyorlar?.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Yoksa: 'Biz, (birbirimize) yardım eden bir topluluğuz!' mu diyorlar?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Yoksa onlar: Biz, intikam almaya muktedir bir topluluğuz mu diyorlar?


Çeviri : İbni Kesir

Yoksa: “Biz, hepimiz yardımlaşan (yenilmeyen) bir toplumuz.” mu diyorlar?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Yoksa onlar, “Biz, birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan bir toplumuz” mu diyorlar?


Çeviri : Kadri Çelik

Yoksa onlar, "Biz yek vücut olmuş bir grubuz, (ve bundan dolayı) üstünlük bizim hakkımız!" mı diyorlar?


Çeviri : Muhammed Esed

(44-45) Yoksa Biz yardımlaşır (intikamımızı alabilir) bir cemaatiz mi diyorlar? O cemiyet muhakkak ki, yakında bozulacak ve arkalarını çevireceklerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Yoksa: "Biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz. " mu diyorlar?


Çeviri : Ömer Öngüt

Yoksa onlar: -Biz, yenilmez bir toplumuz mu diyorlar?


Çeviri : Şaban Piriş

Ne o, "Biz tam dayanışma halinde olan, muzaffer bir topluluğuz" mu diyorlar?


Çeviri : Suat Yıldırım

Yoksa "Biz muzaffer (yenilmez) bir topluluğuz" mu diyorlar?


Çeviri : Süleyman Ateş

Yoksa onlar; «Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplumuz» mu diyorlar?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yoksa 'Biz dayanışma içinde, muzaffer bir topluluğuz' mu diyorlar?


Çeviri : Ümit Şimşek

Yoksa, "Biz, yardımlaşan/yenilmez bir topluluğuz" mu diyorlar?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk