54 / KAMER - 51

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

Orjinal

Ve lekad ehleknâ eşyâakum fe hel min muddekir(muddekirin).

1. ve lekad : ve andolsun
2. ehleknâ : biz helâk ettik
3. eşyâa-kum : sizin denginiz olanlar, sizin gibi düşünenler, sizin gibi davrananlar, sizin gibi olanlar
4. fe : o zaman, böylece
5. hel :
6. min muddekirin : tezekkür eden, ibret alan

Çeviri : Transliteral

Ve andolsun ki taraftarlarınızı da helâk ettik, fakat bir ibret alan mı var?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Nitekim geçmişte sizin gibi toplumları yok ettik, öyleyse yok mudur onlardan ders almak isteyen?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Düşünüp ibret alan yok mu?


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki sizin benzerlerinizi helâk ettik. . . Bunu bir düşünen yok mu?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun, biz inkârda, isyanda, ilâhî kuralları tanımamada izlerinden giderek devamları olduğunuz; Allah’ın kitabından, sünnetten ve ümmetten ayrılan baskıcı, zorba, medeniyetten nasiplenmemiş kapalı toplumları da helâk ettik. Düşünüp ibret alan var mı hiç?


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun sizin benzerlerinizi helak ettik. Fakat öğüt alan var mı?


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun Biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?


Çeviri : Ali Bulaç

And olsun, (küfür hususunda benzeriniz olan) sizin gibileri helâk da ettik; fakat hani düşünen?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Andolsun ki, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Düşünüp öğüt alan var mı?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, benzerlerinizi yok etti, ogut alan yok mudur?


Çeviri : Bekir Sadak

(51-52) And olsun ki, biz sizin nice benzerlerinizi yok ettik. Öğüt ve ibret alan yok mudur? Onların işledikleri her şey defterlerdedir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun ki, (inkârda ve isyanda) sizin gibileri (yaptıkları yüzünden) hep helâk ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, biz sizin gibileri hep helâk ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, benzerlerinizi yok etti, öğüt alan yok mudur?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Düşünüp ibret alan yok mu?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sizin benzerlerinizi yok etmiştik. Yok mu öğüt alan?


Çeviri : Edip Yüksel

Celâlim hakkiyçin emsalinizi hep helâk da ettik fakat hani düşünen?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, emsalinizi hep helak ettik, fakat hani düşünen?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz sizin gibi sapıkları daha önce yokettik. Öğüt alan yok mu?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki biz, sizin benzerlerinizi helak etmişizdir. O halde bir düşünen var mı?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

And olsun ki, sizin benzerlerinizi de helâk ettik; fakat bir nasîhat alan mı var?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; Biz, sizin benzerlerinizi hep helak etmişizdir. Şu halde bir düşünen var mı?


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki, sizin gibi olanları helâk ettik. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat hatırlayıp kendine gelen var mı?


Çeviri : Kadri Çelik

Nitekim, (geçmişte) sizin gibi toplumları yok ettik. Öyleyse, yok mudur ondan ders almak isteyen?


Çeviri : Muhammed Esed

Ve şüphe yok ki, sizin emsalinizi helâk ettik, fakat düşünen hani?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki biz, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Öğüt alan yok mudur?


Çeviri : Ömer Öngüt

Andolsun ki benzerlerinizi helak ettik. İbret alan var mı?


Çeviri : Şaban Piriş

Gerçekten Biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik! Haydi var mı düşünen ve ibret alan?


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun biz sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Öğüt alan yok mudur?


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Biz sizin nice benzerlerinizi helâk ettik. Fakat hani ibret alan?


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, biz sizin benzerlerinizi hep yok ettik. Fakat düşünen mi var?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk