54 / KAMER - 54

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ

Orjinal

İnnel muttekîne fî cennâtin ve neher(neherin).

1. inne : muhakkak
2. el muttekîne : takva sahipleri
3. fî cennâtin : cennetler içinde
4. ve neherin : ve nehirdedirler (çevresinde)

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki çekinenler, cennetlerdedir, ırmakların başlarında.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz ki, yollarını Allah'ın kitabıyla bulanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki korunanlar cennetlerde ve nehir kıyılarındadırlar.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler Cennetlerde, aydınlık içinde ve ırmak kenarlarındadır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz takva sahipleri cennetlerde ve ırmak (kenarların)dadırlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nehir (çevresin)dedirler.


Çeviri : Ali Bulaç

Şüphesiz takva sahibleri cennetlerde aydınlıklar içindedirler;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(54-55) Allah'a karsi gelmekten sakinanlar, guclu hukumdarin katinda, yuksek bir derecede, cennetlerde ferahlik ve aydinlik icindedirler. *


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki, muttakîler (Allah'tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınan mü'minler) Cennetlerde genişlik ve aydınlık içindedirler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınan ve O'nun emirlerine uyanlar cennetlerde, nehir kıyılarındadır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmak başlarındadırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

(54-55) Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, güçlü hükümdarın katında, yüksek bir derecede, cennetlerde ferahlık ve aydınlık içindedirler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(54-55) Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Erdemliler, cennetler (bahçeler) ve ırmaklar içindedir.


Çeviri : Edip Yüksel

Şübhesiz müttekıler Cennetlerde nur içinde


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz takva sahipleri cennetlerde nur içindedirler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Takva sahipleri cennetlerde, nur içindedirler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kötülüklerden sakınanlar cennetlerde ve ırmak kenarlarındadırlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nehir (çevresin)dedirler.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhesiz ki takva saahibleri cennetlerde, ırmaklar (kenarların) da,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(54-55) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Cennetlerde ve ırmaklar(ın kenarın)da, bir doğruluk ikametgâhında, Muktedir (herşeye kudreti yeten) bir Melîk’in (Allah’ın) huzûrundadırlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki muttakiler, cennetlerde ve ırmaklardadırlar.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve nehir kenarlarındadır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hiç şüphesiz takva sahipleri, cennetler ve nehirler içindedirler.


Çeviri : Kadri Çelik

(Bu nedenle,) Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar, kendilerini bir bahçeler ve akarsular (cennetin)de bulacaklar,


Çeviri : Muhammed Esed

Muhakkak ki muttakîler, cennetlerde ve ırmaktadırlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarındadırlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Korunanlar ise cennetlerde ve ırmaklarda.


Çeviri : Şaban Piriş

Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Korunanlar cennetlerde ırmaklar(ın kenarın)dadırlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nehir (çevresin)dedirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Takvâ sahipleri ise Cennet bahçelerinde, ırmaklardadır:


Çeviri : Ümit Şimşek

Korunup sakınanlar; bahçelerde, nehir kıyılarındadır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk