54 / KAMER - 55

فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍۭ

Orjinal

Fî mak’adi sıdkın inde melîkin muktedir(muktedirin).

1. fî mak'adi : makamında
2. sıdkın : iyi, güzel, hak, gerçek
3. inde : yanında, katında
4. melîkin : melik, padişah, malik olan
5. muktedirin : kudret sahibi olan

Çeviri : Transliteral

Gerçeklik makamında, çok kudretli bir büyük padişah katında.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yüce ve güçlü Rablerinin katında ve beğenilen bir makamda doğruluk meclislerinde, memnunluk içindedirler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.


Çeviri : Adem Uğur

Melik-i Muktedir'in kuvveleriyle hakikati yaşam boyutundadırlar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Güçlü, kudretli, mülkün ve hükümranlığın sahibinin yanında, hak meclislerinde, sadakat gösterenlere, samimi dindarlara ayrılan koltuklardadırlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Çok güçlü, geniş mülk sahibi (Allah)'ın huzurunda doğruluk makamındadırlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)ın yanında doğruluk makamındadırlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Rıza gösterilen bir yerde... Kudretine nihayet olmıyan bir Melek’in (her şeye hakim bulunan Allah Tealâ’nın) huzurunda...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda, hak meclisindedirler/doğruluk makamındadırlar.[599]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(54-55) Allah'a karsi gelmekten sakinanlar, guclu hukumdarin katinda, yuksek bir derecede, cennetlerde ferahlik ve aydinlik icindedirler. *


Çeviri : Bekir Sadak

Doğruluk makamında kuvvetli kudretli hükümdarın yanındadırlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Onlar,) çok kudretli, mülkünün sonu olmayan Allah'ın yanında doğruluk makamındadırlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.


Çeviri : Diyanet İşleri

(54-55) Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, güçlü hükümdarın katında, yüksek bir derecede, cennetlerde ferahlık ve aydınlık içindedirler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(54-55) Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Güçlü Kralın yanında onurlu makamlardadırlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Kudretine nihayet olmayan padişahlar padişahının yüce huzurunda doğrulara has mecliste!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Güçlü hükümdarın katında güvenli bir konutta ağırlanacaklardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Tanrı)nın yanında doğruluk makamındadırlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Hak meclisinde (ve) kudret saahibi, mülkü çok yüce olan (Allah) ın yanındadırlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(54-55) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Cennetlerde ve ırmaklar(ın kenarın)da, bir doğruluk ikametgâhında, Muktedir (herşeye kudreti yeten) bir Melîk’in (Allah’ın) huzûrundadırlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.


Çeviri : İbni Kesir

Kudret Sahibi Melik’in huzurunda, sadıklar makamındadır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.


Çeviri : Kadri Çelik

her şeyin belirleyicisi olan Kudret Sahibi'nin huzurunda, (saf) gerçeğin tahtı üzerinde...


Çeviri : Muhammed Esed

Bir doğruluk ikametgâhında, gâyet kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda (bulunacaklardır).


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar sıdk makamında, kudret ve kuvvet sahibi hükümdarın huzurundadırlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Doğruluk makamında, tüm gücü elinde bulunduran bir hükümdarın yanındadırlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Son derece kuvvetli o Hükümdarın, hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Güçlü pâdişâhın huzûrunda doğruluk koltuklarında (memnunluk içinde)dirler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Oldukça kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)'ın yanında doğruluk makamındadırlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Doğruluk meclisinde, kudreti sonsuz bir Melikin katında.


Çeviri : Ümit Şimşek

Güçlü bir padişahın/bir Melîk'in katında, özü sözü birlere has oturma yerlerinde...


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk