54 / KAMER - 8

مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

Orjinal

Muhtıîne iled dâi, yekûlul kâfirûne hâzâ yevmun asir(asirun).

1. muhtiîne : hızla gidenler, koşanlar
2. ilâ ed dâi : davetçiye doğru
3. yekûlu : der, söyler
4. el kâfirûne : kâfir olanlar, kâfirler
5. hâzâ : bu
6. yevmun : gün
7. asirun : çok zor

Çeviri : Transliteral

Yönelirler çağırana; kâfirler, bugün derler, ne de zorlu gün.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Davet edene koşarlar ve o gün Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler: “Bu ne çetin bir gün!” derler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Dâvetçiye koşarlarken o esnada kâfirler: Bu, çok çetin bir gündür! derler.


Çeviri : Adem Uğur

Çağırıcıya süratle koşan Hakikat bilgisini inkâr edenler: "Bu şiddetli bir gündür!" derler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Davet edene, İsrafil’e doğru kabirlerden boyunlarını uzatarak, fırlayarak çıkarlar. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler:'Bu zor bir gündür.' derler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Çağırıcıya boyunlarını uzatıp koşarak. İnkar edenler: 'Bu zor bir gündür' derler.


Çeviri : Ahmet Varol

Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken, kafirler derler ki: "Bu, zorlu bir gün."


Çeviri : Ali Bulaç

Çağırıcıya (İsrâfil’in sesine) doğru koşarak, kâfirler (bu kıyamet gününde şöyle) diyecektir: “- Bu çok şiddetli bir gündür.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O davetçiye koşarlar. İnkârcılar, “Bu, çok zor bir gün” derler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(7-8) Gozleri dalgin dalgin, cekirgeler gibi yayilmis, o cagirana kosarak kabirlerden cikarlar. Inkarcilar: «Bu, zorlu bir gundur» derler.


Çeviri : Bekir Sadak

Çağrıcıya doğru koşarlar. Kâfirler ise, «bu zorlu ve sıkıntılı bir gün !» derler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Davetçiye doğru koşarlarken inkârcılar (içlerinden): “Bu çok çetin bir gündür!” derler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, “Bu zor bir gün” derler.


Çeviri : Diyanet İşleri

(7-8) Gözleri dalgın dalgın, çekirgeler gibi yayılmış, o çağırana koşarak kabirlerden çıkarlar. İnkarcılar: 'Bu, zorlu bir gündür' derler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(7-8) Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde ve dâvetçiye koşarak kabirlerden çıkarlar. O esnada kâfirler: Bu, çok çetin bir gündür! derler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Çağırıcıya doğru koşarlarken, inkarcılar, 'Bu zorlu bir gündür,' derler.


Çeviri : Edip Yüksel

Çağırana koşarak, der ki kâfirler: Bu pek zorlu bir gündür.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Çağırana koşarak, kafirler: «Bu çok çetin bir gündür!» derler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O çağırana koşarak, kâfirler: «Bu çetin bir gündür.» derler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kendilerini çağıran görevliye doğru koşarlar. O zaman kafirler «Bu zor bir gündür» derler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken, kafirler derler ki: "Bu, zorlu bir gün."


Çeviri : Gültekin Onan

o da'vet ediciye (boyunlarını uzatıb) koşarak. (İçlerinden) kâfir olanlar (öyle) diyecek (ler): «Bu, çok sarp bir gün».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(7-8) (O gün) gözleri (korku içinde) baygın olarak kabirlerden çıkarlar; sanki onlar, yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya (İsrâfîl’e) doğru koşan kimselerdir. Kâfirler (o gün) der ki: 'Bu, pek zor bir gündür!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O çağırana koşarak kafirler: Bu, zorlu bir gündür, derler.


Çeviri : İbni Kesir

Davetçiye doğru koşan kâfirler: “Bu, çok zor bir gün.” diyecekler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken küfre sapanlar, “Bu çok zorlu bir gün” derler.


Çeviri : Kadri Çelik

Çağrı sesine doğru şaşkınlık içinde koşacaklar; (ve şimdi) hakikati inkar edenler: "Bu ne felaket bir Gün'dür!" diye haykıracaklar.


Çeviri : Muhammed Esed

O davet ediciye koşucular olarak kâfirler derler ki: «Bu çok çetin bir gün.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kâfirler ise: "Bu çetin bir gündür!" derler.


Çeviri : Ömer Öngüt

(7-8) Gözleri yere yıkık çekirgeler gibi yayılmış o çağırana koşarak kabirlerinden çıkarlar. Kafirler: -Bu, zor bir gün! derler.


Çeviri : Şaban Piriş

Boyunlarını, çağıran münâdîye doğru uzatmış vaziyette, kâfirler: "Bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik!" derler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Boyunlarını, çağırana doğru uzatmış koşarlarken, kâfirler: "Bu çetin bir gündür!" derler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken, kâfirler derler ki: «Bu, zorlu bir gün.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Davetçiye doğru koşmaktadırlar. Kâfirler 'İşte bu zor bir gün' der.


Çeviri : Ümit Şimşek

Boyunları büküktür çağıranın önünde. Derler ki o küfre saplananlar: "Çok zorlu bir gün bu!"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk