101 / KARİA - 1

ٱلْقَارِعَةُ

Orjinal

El kâriah(kâriatu).

1. el kâriatu : kâria, korkunç ve dehşet verici çarpan bir felâket

Çeviri : Transliteral

O şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ah, apansız gelecek dehşetiyle yürekleri koparacak felaket!


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kâria (kıyamet)!


Çeviri : Adem Uğur

El Karia!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Gülle gibi insanların başlarına düşüp beyinlerini parçalayacak felâketten, âlemdeki düzenin bozularak yıldızların, gezegenlerin çarpışacağı gündeki felâketten kendinizi koruyun!


Çeviri : Ahmet Tekin

Dehsetle sarsacak olan!


Çeviri : Ahmet Varol

Kaari'a...


Çeviri : Ali Bulaç

(Dehşetiyle kalblere çarpacak) o kıyamet,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kapı çalan! [797]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Gurultu koparacak olan


Çeviri : Bekir Sadak

El-Kari'â : Kalblere korku salan o müthiş gürültü !.


Çeviri : Celal Yıldırım

Gürültü koparacak olan büyük felaket!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Yürekleri hoplatan büyük felaket!


Çeviri : Diyanet İşleri

Gürültü koparacak olan


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-3) Kapı çalan! Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Şok.


Çeviri : Edip Yüksel

O karia


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O apaçık bela (Kıyamet)...


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(1-3) Kâria! (Çarpacak kıyamet) Nedir o kâria? Kârianın ne olduğunu sen bilir misin?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Gürültü koparacak olan,


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Kaaria...


Çeviri : Gültekin Onan

Felâket kapısını çalacak olan (kıyamet).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

el-Karia! (O dehşetiyle çarpıcı felâket! Kıyâmet!)


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Felaket kapısını çalacak olan,


Çeviri : İbni Kesir

Kâria.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şiddetle çarpan (kıyamet).


Çeviri : Kadri Çelik

Ah! Apansız (gelen) bir bela!.


Çeviri : Muhammed Esed

O çarpacak olan felaket.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Çarpacak olan felâket!


Çeviri : Ömer Öngüt

Korkunç olay ..


Çeviri : Şaban Piriş

Kari’a,


Çeviri : Suat Yıldırım

Çarpan olay!


Çeviri : Süleyman Ateş

'Başa çarpıp patlak verecek olan' (kâria: kıyamet),


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Çarpacak olan o felâket.


Çeviri : Ümit Şimşek

O Kaaria, o şiddetli ses çıkararak çarpan.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk