101 / KARİA - 2

مَا ٱلْقَارِعَةُ

Orjinal

Mel kâriah(kâriatu).

1. : olmadı
2. el kâriatu : kâria, korkunç ve dehşet verici çarpan bir felâket

Çeviri : Transliteral

Nedir o şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri kopacak felâket?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Nedir apansız gelen bu felaket!


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Nedir o Kâria?


Çeviri : Adem Uğur

Ne dehşet verici olaydır el Karia!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Ne dehşetli bir çarpma, ne korkunç bir çarpışma.


Çeviri : Ahmet Tekin

Nedir o dehşetle sarsacak olan?


Çeviri : Ahmet Varol

Nedir kaari'a?


Çeviri : Ali Bulaç

Nedir o kıyamet?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Nedir o kapı çalan?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Nedir o gurultu koparacak olan?


Çeviri : Bekir Sadak

Kari'â nedir?


Çeviri : Celal Yıldırım

Nedir o gürültü koparacak olan büyük felaket?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?


Çeviri : Diyanet İşleri

Nedir o gürültü koparacak olan?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-3) Kapı çalan! Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Hem de ne şok!


Çeviri : Edip Yüksel

Nedir o karia?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Nedir o çarpacak bela?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(1-3) Kâria! (Çarpacak kıyamet) Nedir o kâria? Kârianın ne olduğunu sen bilir misin?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Nedir o gürültü koparacak olan,


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Nedir kaaria?


Çeviri : Gültekin Onan

Nedir o felâket kapısını çalacak (kıyamet)?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Nedir o çarpıcı felâket!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Nedir o felaket kapısını çalacak olan?


Çeviri : İbni Kesir

Kâria nedir?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Nedir o şiddetle çarpıcı olan?


Çeviri : Kadri Çelik

Ne korkunçtur apansız (gelen) bela!


Çeviri : Muhammed Esed

O çarpacak olan felaket, nedir?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Nedir o çarpacak olan felâket?


Çeviri : Ömer Öngüt

Nedir korkunç olay?


Çeviri : Şaban Piriş

Nedir o kari’a?


Çeviri : Suat Yıldırım

Nedir o çarpan olay?


Çeviri : Süleyman Ateş

Nedir o 'çarpıp patlak verecek olan'?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nedir çarpacak olan?


Çeviri : Ümit Şimşek

Nedir Kaaria?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk