101 / KARİA - 3

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ

Orjinal

Ve mâ edrâke mel kâriah(kâriatu).

1. ve mâ : ve şey
2. edrâ-ke : sana bildirdi
3. : olmadı
4. el kâriatu : kâria, korkunç ve dehşet verici çarpan bir felâket

Çeviri : Transliteral

Ve ne bildirdi sana, nedir o şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bilir misin nedir? Nasıl olacaktır o dehşetli felaket?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O Kârianın ne olduğunu bilir misin?


Çeviri : Adem Uğur

El Karia'yı bilir misin nedir?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bu çarpma ve çarpışma ile ilgili bizden başka seni bilgilendiren mi var?Ne dehşetli bir çarpma, ne korkunç bir çarpışma?


Çeviri : Ahmet Tekin

Sen o dehşetle sarsacak olanın ne olduğunu bilir misin?


Çeviri : Ahmet Varol

Sana o kaaria'yı bildiren nedir?


Çeviri : Ali Bulaç

Ne bildirdi sana, nedir o kıyamet?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?[798]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O gurultu koparacak olanin ne oldugunu sen bilir misin?


Çeviri : Bekir Sadak

Kari'â'nın ne olduğunu bilir misin ?


Çeviri : Celal Yıldırım

O gürültü koparacak olan büyük felaketin ne olduğunu sen bilir misin?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?


Çeviri : Diyanet İşleri

O gürültü koparacak olanın ne olduğunu sen bilir misin?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-3) Kapı çalan! Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Şoke edenin niteliği sana bildirildi mi?


Çeviri : Edip Yüksel

Ne bildirdi ki sana; nedir o karia?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(1-3) Kâria! (Çarpacak kıyamet) Nedir o kâria? Kârianın ne olduğunu sen bilir misin?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O gürültü koparacak olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sana o kaariayı bildiren nedir?


Çeviri : Gültekin Onan

O felâket kapısını çalacak (kıyametin dehşet ve azametin) sana bildiren nedir?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O çarpacak olan felâketin ne olduğunu sana ne bildirdi?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O felaket kapısını çalacak olanın ne olduğunu bilir misin sen?


Çeviri : İbni Kesir

Kâria’nın ne olduğunu sana bildiren nedir?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O şiddetle çarpıcı olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin?


Çeviri : Kadri Çelik

Bilir misin nedir, nasıl olacaktır o apansız bela?


Çeviri : Muhammed Esed

O çarpacak olan felaketin ne olduğunu sana ne bildirdi?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O çarpacak olan felâketin ne olduğunu bilir misin?


Çeviri : Ömer Öngüt

Korkunç olayın ne olduğunu nereden bileceksin?


Çeviri : Şaban Piriş

Kari’ayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen nereden bileceksin ki!


Çeviri : Suat Yıldırım

O çarpan olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin?


Çeviri : Süleyman Ateş

Sana o 'çarpıp patlak verecek olan'ı bildiren nedir?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O çarpacak felâketin ne olduğunu bilir misin?


Çeviri : Ümit Şimşek

Kaaria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk