18 / KEHF - 100

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَٰفِرِينَ عَرْضًا

Orjinal

Ve aradnâ cehenneme yevmeizin lil kâfirîne ardâ(ardan).

1. ve aradnâ : ve arz ettik, gösterdik
2. cehenneme : cehennem
3. yevmeizin : izin günü
4. li el kâfirîne : kâfirler için, kâfirlere
5. ardan : bir yer, arazi

Çeviri : Transliteral

Ve o gün kâfirlere, cehennemi öyle bir gösteririz ki.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve o gün Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere, cehennemi açık olarak göstermişizdir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.


Çeviri : Adem Uğur

Hakikat bilgisini inkâr edenlerin gözlerinin önüne o süreçte Cehennemi, öyle apaçık sermişizdir ki!


Çeviri : Ahmed Hulusi

O gün, Cehennem’le kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri yüzyüze getireceğiz.


Çeviri : Ahmet Tekin

O gün cehennemi kâfirlere (açık) bir sunuşla sunarız.


Çeviri : Ahmet Varol

Ve o gün, cehennemi, inkâr edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz.


Çeviri : Ali Bulaç

Cehennem’i de o kıyamet günü, kâfirlere açık olarak göstermişizdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(100-101) Dünyada iken gözleri beni hatırlatan her şeye karşı perdeli, kulak vermeye de dayanamayan kâfirleri, o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(100-10) 1 Gozleri bizim ogudumuze karsi kapali olan ve ofkelerinden onu dinlemeye tahammul edemeyen kafirlere o gun cehennemi oyle bir gosteririrz ki! *


Çeviri : Bekir Sadak

(100-101) Beni anmak (öğüdümü kabullenmek) hususunda gözle/i perdeli olup (Kur'ân'ı) dinlemeye tahammülleri olmayan kâfirlere o gün Cehennem'i gösterip karşı karşıya getiririz.


Çeviri : Celal Yıldırım

(100-101) O gün cehennemi, hakikati görmek hususunda gözleri perdeli olan, (Kur'an'ı) dinlemeye tahammül edemeyen inkârcıların karşısına dikeceğiz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(100-101) O gün cehennemi; gözleri Zikr’ime (Kur’an’a) karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kâfirlerin karşısına (bütün dehşetiyle) dikeriz!


Çeviri : Diyanet İşleri

(100-101) Gözleri bizim öğüdümüze karşı kapalı olan ve öfkelerinden onu dinlemeye tahammül edemeyen kafirlere o gün cehennemi öyle bir gösteririz ki!


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(100-101) Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

O gün cehennemi sunarız o kafirlere…


Çeviri : Edip Yüksel

Ve Cehennemi o gün kâfirlere bir gösteriş göstermişizdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve o gün cehennemi kafirlere öyle bir gösteriş göstermişizdir ki...


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ve cehennemi o gün kâfirlere öyle bir göstereceğiz ki!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O gün cehennemi, kâfirlerin gözleri önüne dikeriz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve o gün, cehennemi, kafirlere tam bir sunuşla sunmuşuz.


Çeviri : Gültekin Onan

(100-101) Beni anmak (hakıykatı görmek) hususunda gözleri perdeli olan, (Kur'ânı) dinlemiye tahammül edemeyen kâfirlere o gün cehennemi öyle bir göstereceğiz ki!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve o gün Cehennemi kâfirlere açıkça göstermişizdir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O gün; kafirlere cehennemi öyle bir gösteririz ki;


Çeviri : İbni Kesir

Ve izin günü cehennemi, kâfirlere çok şiddetli birarz edişle, arz ettik (gösterdik).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve o gün, cehennemi, küfre sapanlara tam bir sunuşla (tümüyle göstererek) sunarız.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve o Gün hakkı inkar edenlerin karşısına cehennemi çıkarırız.


Çeviri : Muhammed Esed

(100-101) Ve o gün cehennemi kâfirler için bir gösterişle göstermişizdir. Onlar ki, gözleri benim zikrimden bir perdede idi ve işitmeğe de kâdir olmaz olmuşlardı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Cehennemi o gün kâfirlere öyle bir gösteririz ki!


Çeviri : Ömer Öngüt

O gün, kafirlere cehennemi tam bir gösterişle sunarız.


Çeviri : Şaban Piriş

(100-101) Gözleri Benim kitabım karşısında perdeli olup, Kur’ân’ı dinlemeye tahammül edemeyen kâfirlere, o gün cehennemi gösteririz, cehennemle karşı karşıya koyarız onları.


Çeviri : Suat Yıldırım

O gün cehennemi kâfirlere açıkça göstereceğiz.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve o gün, cehennemi, küfre sapanlara tam bir sunuşla sunmuşuz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Cehennemi de o gün öyle bir sunuşla kâfirlerin önüne sermişizdir ki!


Çeviri : Ümit Şimşek

O gün, cehennemi, inkârcılara öyle bir sunmuşuzdur ki!...


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk