18 / KEHF - 103

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا

Orjinal

Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mâlâ(a’mâlen).

1. kul : de, söyle
2. hel :
3. nunebbiu-kum : size haber vereyim
4. bi el ahserîne : en çok hüsrana uğrayanları
5. a'mâlen : ameller açısından

Çeviri : Transliteral

De ki: İşledikleri işler bakımından en fazla ziyan edenler kimlerdir, haber vereyim mi size?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

De ki: Kıyamet günü yapıp ettikleri yönünden en çok zarara uğrayanları, size haber vereyim mi?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?


Çeviri : Adem Uğur

De ki: "Yaptıkları yüzünden en büyük hüsrana uğrayacakları, haber vereyim mi?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'İşledikleri ameller sebebiyle hesaba çekilip en çok hüsrana uğrayanları size haber verelim mi?' de.


Çeviri : Ahmet Tekin

De ki: 'Ameller bakımından en çok ziyana uğrayacakları size haber verelim mi?


Çeviri : Ahmet Varol

De ki: "Davranış (ameller) bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi?"


Çeviri : Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm), de ki: “-Size, yaptıkları iş bakımından (ahirette) en çok ziyana uğrayanları haber vereyim mi?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

De ki: “Size, işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«ize, amelce en cok kayibda bulunanlari haber verelim mi?» de.


Çeviri : Bekir Sadak

De ki, (Kıyamet günü) amelleri cihetiyle en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi ?


Çeviri : Celal Yıldırım

(103-104) De ki: “Size, yaptıklarında en büyük kayba uğrayan kimseleri haber vereyim mi? Onlar; iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(103-104) (Ey Muhammed!) De ki: “Amelce en çok ziyana uğrayan; iyi iş yaptıklarını sandıkları hâlde, dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi?”


Çeviri : Diyanet İşleri

'Size, amelce en çok kayıpta bulunanları haber verelim mi?' de.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?


Çeviri : Diyanet Vakfı

De ki: “İş yapanların en kötüsünün kim olduğunu size bildireyim mi?“


Çeviri : Edip Yüksel

Size, de: amelleri en ziyade hüsrana gidenleri haber vereyim mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

De ki: «Size amelleri en çok hüsrana gidenleri haber vereyim mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

De ki: Amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, de ki; «Çalışmalarında en ağır kayba uğrayanları size haber verelim mi?»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

De ki: "Davranış (ameller) bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi?"


Çeviri : Gültekin Onan

(103-104) De ki: «(Yapdıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları, kendileri muhakkak iyi yapıyorlar sanarak dünyâ hayaatında sa'yleri boşa gitmiş olanları size haber vereyim mi»?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: 'Size amelce en çok zarara uğrayanları bildirelim mi?'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

De ki: Size amel bakımından en çok kayıpta bulunanları haber vereyim mi?


Çeviri : İbni Kesir

De ki: “Ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi?”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

De ki: “Ameller bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi?”


Çeviri : Kadri Çelik

De ki: "Size, yapıp ettiklerinde en büyük kayba uğrayan kimseleri haber vereyim mi?"


Çeviri : Muhammed Esed

De ki: «Size amellerce en ziyâde hüsrâna düşmüş olanları haber vereyim mi?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! De ki: “Size amelce en çok ziyana uğrayanı bildireyim mi?”


Çeviri : Ömer Öngüt

De ki: Çalışma bakımından en büyük kayba uğrayan kimseleri size haber verelim mi?


Çeviri : Şaban Piriş

(103-104) De ki: "İşleri yönünden âhirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Halbuki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar."


Çeviri : Suat Yıldırım

De ki: "Size işleri bakımından en çok ziyana uğrayacak olanları söyleyeyim mi?"


Çeviri : Süleyman Ateş

De ki: «Davranış (tarzı olan ameller) bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Yaptıkları yüzünden en ziyade hüsrana düşenleri size haber verelim mi?' de.


Çeviri : Ümit Şimşek

De ki: "Amelleri bakımından hüsrana en çok batanları size haber vereyim mi?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk