18 / KEHF - 41

أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًا

Orjinal

Ev yusbiha mâuhâ gavren fe len testetîa lehu talebâ(taleben).

1. ev : veya
2. yusbiha : olur
3. mâu-hâ : onun suyu
4. gavren : çekilir, yerin içine çekilir
5. fe len testetîa : artık asla senin gücün yetmez, sen muktedir olamazsın
6. lehu : ona ait, onun
7. taleben : talep ederek, elde ederek (elde etmek)

Çeviri : Transliteral

Yahut da suyu öylesine çekilir ki onu arayıp bulmaya bile gücün yetmez.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yahut da suyu öylesine çekilir ki, onu arayıp bulmaya bile gücün yetmez.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Yahut, bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın.


Çeviri : Adem Uğur

"Yahut (bağının) suyu dibe çekilir de, bir daha onu bulamazsın. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Yahut bağın suyu yerin dibine çekilir de, bir daha onu arayıp bulamazsın.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Yahut suyu yerin altına çekilir de onu bir daha ara(yıp bul)maya güç yetiremezsin.'


Çeviri : Ahmet Varol

"Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin."


Çeviri : Ali Bulaç

Yahud bağının suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla bulamazsın.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(40-41) “Umulur ki Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verir ve seninkinin üzerine de gökten hesap görecek bir yıldırım gönderir de, orası kaygan, kuru bir yer olur. Yahut suyu çekilir de, artık, onu bir daha elde edemezsin” dedi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(37-41) Kendisiyle konustugu arkadasi ona: «Seni topraktan, sonra nutfeden yaratani, sonunda de seni insan kiligina koyani mi inkar ediyorsun? Iste O benim Rabbim olan Allah'tir. Rabbime kimseyi ortak kosmam. Bahcene girdigin zaman, her ne kadar beni kendinden mal ve nufus bakimindan daha az buluyorsan da: «Masallah! Kuvvet ancak Allah'a mahsustur! demen gerekmez mi? Rabbim,senin bahcenden daha iyisini bana verebilir ve seninkinin uzerine gokten bir felaket gonderir de bahcen yerlebir olabilir. Yahud suyu cekilir bir daha da bulamazsin» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

(40-41) «Olabilir ki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir ve seninkinin üzerine gökten bir âfet indirir de kaygan-verimsiz bir yere dönebilir veya suyu çekiliverir de artık bir daha onu arayıp bulamazsın.»


Çeviri : Celal Yıldırım

(39-41) “Her ne kadar beni kendinden mal ve evlat bakımından zayıf görüyorsan da, bahçene girdiğin zaman ‘Maşaallah (Allah'ın dilediği olur), bütün güç sadece Allah'ındır' demen gerekmez miydi? Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir, (seninkinin) üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir. Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Ya da suyu çekiliverir de (bırak bir daha bulmayı) artık onu arayamazsın bile.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(37-41) Kendisiyle konuştuğu arkadaşı ona: 'Seni topraktan, sonra nutfeden yaratanı, sonunda de seni insan kılığına koyanı mı inkar ediyorsun? İşte O benim Rabbim olan Allah'tır. Rabbime kimseyi ortak koşmam. Bahçene girdiğin zaman, her ne kadar beni kendinden mal ve nüfus bakımından daha az buluyorsan da: 'Maşallah! Kuvvet ancak Allah'a mahsustur!' demen gerekmez mi? Rabbim, senin bahçenden daha iyisini bana verebilir ve seninkinin üzerine gökten bir felaket gönderir de bahçen yerle bir olabilir. Yahut suyu çekilir bir daha da bulamazsın' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

«Yahut, bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın.»


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Yahut suyu dibe çöker de bir daha su bulamazsın.”


Çeviri : Edip Yüksel

Yahûd suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla bulamazsın


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yahut suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla bulamazsın.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Yahut, bağının suyu yerin dibine çekilir de bir daha suyunu çıkarıp bağını sulayamazsın.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ya da bahçenin suyu yerin öyle derin katmanlarına sızar ki, bir daha aramaya bile gücün yetmez.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin."


Çeviri : Gültekin Onan

«Yahud olabilir ki suyu (yerin) dib (in) e çekilir de bir daha onu ara (yıb bul) mıya güc yetiremezsin».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Yâhut suyu çekilerek yok olur da bir daha onu aramaya aslâ güç yetiremezsin!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Yahut suyu çekilir de bir daha bulamazsın.


Çeviri : İbni Kesir

Veya onun (bahçenin) suyu, yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez (sen muktedir olamazsın).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin.”


Çeviri : Kadri Çelik

yahut bir daha asla bulup çıkaramayacağın biçimde onun suyu çekilebilir!"


Çeviri : Muhammed Esed

«Yahut suyu çekilir de artık onu aramaya asla güç yetiremezsin.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Yahut suyu çekilir de artık onu arayıp bulamazsın. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

Ya da suyu çekilir de bir daha bulamazsın.


Çeviri : Şaban Piriş

(40-41) Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin o bahçene gökten bir afet indirir de bağın kupkuru toprak kesilir; yahut bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin."


Çeviri : Suat Yıldırım

"Yahut suyu dibe çekilir de bir daha su arayamazsın."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Veya suyu çekiliverir; sen de bir daha onu aramakla bulamazsın.'


Çeviri : Ümit Şimşek

Yahut suyu dibe çekilir de bir daha onu isteyemezsin bile."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk