18 / KEHF - 64

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا

Orjinal

Kâle zâlike mâ kunnâ nebgı ferteddâ alâ âsârihimâ kasasâ(kasasan).

1. kâle : dedi
2. zâlike : işte bu, bu
3. mâ kunnâ : biz olmadık
4. nebgı : talep ediyoruz, arıyoruz, ibtiga ediyoruz
5. ferteddâ : o zaman döndüler
6. alâ âsâri-himâ : (ikisinin) izleri üzerinde
7. kasasan : takip ederek

Çeviri : Transliteral

Mûsâ, buydu aradığımız işte dedi ve kendi izlerini izleyerek geri döndüler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Musa: “Buydu aradığımız işte ya!” dedi. Ve izleri üzerinde, hemen geri döndüler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Musa: İşte aradığımız o idi, dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler.


Çeviri : Adem Uğur

(Musa) dedi: "İşte aradığımız o ya!". . . Böylece izlerinin üzerine, geri döndüler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Mûsâ da:'İşte aradığımız yer orası' dedi. Hemen geldikleri yolu hatırlamaya çalışarak geri döndüler.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Musa): 'İşte bizim aradığımız da buydu' dedi. Böylece izlerini takib ederek geri döndüler.


Çeviri : Ahmet Varol

(Musa) Dedi ki: "Bizim de aradığımız buydu." Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler.


Çeviri : Ali Bulaç

Mûsa: “- İşte aradığımız bu idi.” dedi. Bunun üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Mûsâ, “İşte arzu ettiğimiz de buydu” dedi. Hemen geldikleri yoldan izlerini takip ederek geri döndüler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Musa: «Istedigimiz zaten buydu» dedi. Hemen geldikleri yoldan izleri uzerinde geri donduler.


Çeviri : Bekir Sadak

Musa ona: «Aradığımız bu ya» dedi ve izleri üzerine gerisin geri döndüler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Musa: “İşte bizim de aradığımız buydu” dedi. Bunun üzerine izlerini takip ederek gerisingeri (kayanın yanına) vardılar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Mûsâ: “İşte aradığımız bu idi” dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisingeri döndüler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Musa: 'İstediğimiz zaten buydu' dedi. Hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Musa: İşte aradığımız o idi, dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“İşte aradığımız yer orası idi“ dedi ve böylece izleri üzerinde geri döndüler.


Çeviri : Edip Yüksel

İşte dedi: aradığımız o ya, bunun üzerine izlerini ta'kıb ederek gerisin geri döndüler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Musa da dedi ki: «İşte aradığımız oydu!» Bunun üzerine izlerini takip ederek gerisin geri döndüler;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Musa da demişti ki: «İşte aradığımız o idi.» Bunun üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Musa; «Bizim aradığımız da buydu zaten» dedi. Hemen geldikleri yoldan kendi izlerini sürerek geri döndüler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Musa) Dedi ki: "Bizim de aradığımız buydu." Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler.


Çeviri : Gültekin Onan

(Musa) «İşte, dedi, bizim arayacağımız bu idi». Şimdi izlerinin üzerinde gerisin geri döndüler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Mûsâ:) 'Aradığımız zâten buydu!' dedi. Hemen kendi izlerini ta'kib ederek geri döndüler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Musa; zaten istediğimiz buydu, dedi. Hemen izlerinin üstünden gerisin geri döndüler.


Çeviri : İbni Kesir

(Musa A.S): “Bizim aradığımız şey, işte bu.” dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Musa) Dedi ki: “Bizim de aradığımız oydu.” Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler.


Çeviri : Kadri Çelik

(Musa heyecanla): "Demek, aradığımız yer orası(ydı)!" diye bağırdı. Ve izleri üzerine hemen geri döndüler.


Çeviri : Muhammed Esed

Dedi ki: «İşte bizim aramakta olduğumuz da bu ya.» Hemen izleri üzerine uyarak geri döndüler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Musa: “İşte aradığımız o idi. ” dedi. İzlerinin üzerine hemen geri döndüler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Musa: -İşte, aradığımız buydu, dedi. İzleri üzerine gerisin geriye döndüler.


Çeviri : Şaban Piriş

Musa: "İşte gözleyip durduğumuz da bu idi ya!" dedi. Derhal izlerini takip ederek gerisin geri dönüp kayanın yanına vardılar.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Mûsâ): "İşte aradığımız o idi." dedi. Tekrar izlerini ta'kibederek geriye döndüler, (kayaya vardılar).


Çeviri : Süleyman Ateş

(Musa) Dedi ki: «Bizim de aradığımız buydu.» Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Musa 'Aradığımız buydu' dedi. Sonra kendi izlerini takip ederek geri döndüler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Mûsa: "Arayıp durduğumuz işte o idi." dedi. Bunun üzerine kendi izlerini sürerek gerisingeri döndüler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk