18 / KEHF - 67

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا

Orjinal

Kâle inneke len testetîa maiye sabrâ(sabren).

1. kâle : dedi
2. inne-ke : muhakkak ki sen
3. len testetîa : asla güç yetiremezsin, yapamazsın
4. maiye : benim ile beraber
5. sabren : sabır

Çeviri : Transliteral

O, sen dedi, benimle berâber bulunmaya dayanamazsın.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O da: “Sen benimle birlikteyken, olacak olanlara katlanamazsın” dedi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.


Çeviri : Adem Uğur

(Hızır a. s. ) dedi ki: "Sen benimle beraberliğe kesinlikle dayanamazsın (senin varoluş programın ve işlevin zâhire, göz boyutuna dönük; bâtın/gayb boyutuna ait hükümleri, işlevinin gereği bakışla hazmedemezsin)!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sâlih kulumuz Hızır:'Sen benimle birlikte bulunmaya asla sabredemezsin' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

O da dedi ki: 'Doğrusu sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin.


Çeviri : Ahmet Varol

Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin."


Çeviri : Ali Bulaç

Hızır dedi ki: “- Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O kul, “Sen benimle birlikte olmaya sabredemezsin.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(67-68) O: «Sen dogrusu benim yaptiklarima dayanamazsin, bilgice kavrayamadigin bir seye nasil dayanabilirsin?» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

O, «sen benimle beraber elbette pek sabredemezsin» dedi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(67-68) (Hızır,) şöyle dedi: “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamayacağın bir bilgiye nasıl sabredebilirsin ki?”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Adam, şöyle dedi: “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin.”


Çeviri : Diyanet İşleri

O: 'Sen doğrusu benim yaptıklarıma dayanamazsın, bilgice kavrayamadığın bir şeye nasıl dayanabilirsin?' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Sen benimle birlikte olmaya dayanamazsın“ dedi,


Çeviri : Edip Yüksel

Doğrusu, dedi: sen benimle sabredemezsin


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O: «Doğrusu sen benimle beraber olmaya sabredemezsin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Hızır) dedi ki: «Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O kulumuz, Musa'ya dedi ki; «Sen benimle beraber olmaya katlanamazsın.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin."


Çeviri : Gültekin Onan

O da (Musâya): «Doğrusu sen benim beraberimde sabretmiye asla muktedir olamazsın».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Hızır, cevâben şöyle) dedi: 'Doğrusu sen, berâberimde sabretmeye aslâ güç yetiremezsin!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O da dedi ki: Doğrusu sen, benim yaptıklarıma asla dayanamazsın.


Çeviri : İbni Kesir

(Hızır A.S): “Muhakkak ki sen, benim maiyetimde (iken vuku bulacak olaylara) sabretmeye asla güç yetiremezsin.” dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Dedi ki: “Gerçekten sen, benimle birlikteliğe sabretmeye güç yetiremezsin.”


Çeviri : Kadri Çelik

(Öteki;) "Sen benimle birlikte(yken olacak olanlara) katlanamazsın" dedi,


Çeviri : Muhammed Esed

Dedi ki: «Şüphe yok sen benimle beraber sabra kâdir olamazsın.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O da dedi ki: “Doğrusu sen benimle beraber bulunmaya sabredemezsin!”


Çeviri : Ömer Öngüt

O da: -Sen benimle olmaya sabredemezsin, dedi.


Çeviri : Şaban Piriş

(67-68) "Doğrusu" dedi, "sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında nasıl kendini tutabilirsin ki?"


Çeviri : Suat Yıldırım

(O da): "Sen benimle beraber bulunmağa dayanamazsın" dedi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Dedi ki: «Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O ise 'Sen benim beraberliğime tahammül edemezsin,' dedi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe dayanamazsın."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk