18 / KEHF - 8

وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

Orjinal

Ve innâ le câilûne mâ aleyhâ saîden curuzâ(curuzen).

1. ve innâ : ve muhakkak ki biz
2. le câilûne : elbette kılıcılarız, yapanlarız
3. mâ aleyhâ : onun üzerinde olan şeyler
4. saîden : toprak
5. curuzen : üzerinde nebat bulunmayan çorak, kuru toprak

Çeviri : Transliteral

Ve biz, elbette yeryüzünde ne varsa hepsini kupkuru toprak haline getiririz sonunda.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve hiç şüphe yok ki, zamanı gelince, yeryüzündeki herşeyi kupkuru toprak haline getireceğiz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki biz arzda (bedende) bulunan her şeyi çorak bir toprak hâline getireceğiz!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Şu bir gerçektir ki, yeryüzündeki cezbedici güzelliği olan her şeyi kuru bir toprağa dönüştüreceğiz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz elbette onun üzerinde olanları kupkuru bir toprak da yaparız.


Çeviri : Ahmet Varol

Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz.


Çeviri : Ali Bulaç

Şu da muhakkak ki, biz, yeryüzünde olan şeyleri (süsleri) kupkuru bir toprak yaparız.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Biz, elbette yerin üzerindekileri kupkuru bir toprak yapacağız.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

suphesiz Biz, yeryuzunde olanlari kupkuru bir toprak haline getirebiliriz.


Çeviri : Bekir Sadak

Ve elbette biz yeryüzünün üstündeki şeyleri kuru bir toprak haline getiricileriz.


Çeviri : Celal Yıldırım

Muhakkak ki biz, zamanı gelince yeryüzünün bütün göz alıcı yeşilliklerini kesinlikle kupkuru bir toprak haline getireceğiz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak hâline getireceğiz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Şüphesiz Biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getirebiliriz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve elbette biz onun üzerinde bulunanları çorak bir toprak haline dönüştüreceğiz.


Çeviri : Edip Yüksel

Bununla beraber şu da muhakkak ki biz onun üzerinde ne varsa hepsini bir kuru toprak etmekteyiz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bununla beraber şu da bir gerçek ki Biz, onun üzerinde olan herşeyi kupkuru bir toprak yapmaktayız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Günü gelince yeryüzünün bütün gözalıcı yeşilliklerini kesinlikle kupkuru bir toprak düzlüğüne çevireceğiz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz.


Çeviri : Gültekin Onan

Bununla beraber biz onun üstünde olan şeyleri elbet kupkuru bir toprak yapanlarız.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bununla berâber muhakkak ki biz, orada (yeryüzünde) ne varsa, elbette kupkuru bir toprak edicileriz.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki Biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getirebiliriz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki onun (arzın) üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette Biziz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru çorak bir toprak kılıcılarız.


Çeviri : Kadri Çelik

ve hiç şüphe yok ki (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi kupkuru toprak haline getireceğiz.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve mamafih onun üzerinde ne varsa muhakkak ki, Biz hepsini de kupkuru, dağınık bir toprak edicileriz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biz onun üzerindeki her şeyi elbette kupkuru bir toprak haline getireceğiz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Aynı zamanda biz, yerin üzerindekileri çorak bir arazi de yapabiliriz.


Çeviri : Şaban Piriş

Ve elbette Biz yer üstünde ne varsa hepsini, kupkuru yapıp dümdüz edeceğiz.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz elbette (bir gün) yerin üzerindekileri kupkuru bir toprak yaparız.


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onun üzerindeki herşeyi Biz toza toprağa çevireceğiz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ve şu da bir gerçek ki biz, yeryüzündeki her şeyi, bitki bitirmeyen/kıtlık ve ölüme yol açan kupkuru bir toprak haline elbette getireceğiz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk