18 / KEHF - 81

فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

Orjinal

Fe erednâ en yubdilehumâ rabbuhumâ hayren minhu zekâten ve akrebe ruhmâ(ruhmen).

1. fe erednâ : böylece diledik, istedik
2. en yubdile-humâ : onlara (o ikisi için) değiştirmesi
3. rabbu-humâ : ikisinin Rabbi
4. hayren : bir hayır
5. min-hu : ondan
6. zekâten : temiz
7. ve akrebe : ve daha yakın
8. ruhmen : merhamet (açısından)

Çeviri : Transliteral

Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine temizlikte daha ileri, merhametçe daha duygulu bir çocuğu vermesini diledik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Rablerinin onlara bu çocuğun yerine, ondan daha temiz, daha merhametli, ana babasına iyilik eden bir çocuk vermesini istedik.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Devam etti:) "Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine, ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin."


Çeviri : Adem Uğur

"Böylece istedik ki, Rableri onlara, o çocuktan daha hayırlı, temiz; rahmetine daha yakınını açığa çıkarsın. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'İstedik ki, Rableri, bunun yerine onlara, daha temiz daha merhametli birini versin.' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Böylece Rablerinin onun yerine kendilerine temizlikte daha hayırlı ve merhamette daha yakın birini vermesini istedik.


Çeviri : Ahmet Varol

Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik."


Çeviri : Ali Bulaç

İstedik ki, onların Rabbi bu oğlanın yerine, kendilerine temizlikçe daha hayırlısını, merhametçe daha yakınını versin.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Rabblerinin onlara, ondan daha iyisini ve kendilerine karşı daha merhametli bir çocuk vermesini istedik.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Rablerinin o cocuktan daha temiz ve onlara daha cok merhamet eden birini vermesini istedik.»


Çeviri : Bekir Sadak

Rablarının onun yerine onlara temizlikçe daha hayırlısını, merhametçe de daha yakınını vermesini diledik.


Çeviri : Celal Yıldırım

(80-81) “Oğlan çocuğa gelince; onun anne ve babası mü'min kimselerdi. (Bu çocuğun) onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Ve böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik.”


Çeviri : Diyanet İşleri

Rablerinin o çocuktan daha temiz ve onlara daha çok merhamet eden birini vermesini istedik.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Devam etti:) «Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine, ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin.»


Çeviri : Diyanet Vakfı

“İstedik ki Rab’leri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve merhametli birini versin.”


Çeviri : Edip Yüksel

istedik ki kendilerinin rabbı ona bedel bunlara temizlikçe daha hayırlısını ve merhametce daha yakınını versin


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İstedik ki, Rableri onun yerine kendilerine temizlikçe daha hayırlı ve merhamet bakımından daha yakınını versin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«İstedik ki Rabbleri onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İstedik ki, Rabb'leri onlara o delikanlıdan daha temiz ve daha iyiliksever bir evlat bağışlasın.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Böylece, onlara rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik."


Çeviri : Gültekin Onan

Diledik ki bunun yerine Rableri kendilerine temizlikçe daha hayırlısını, merhametçe daha yakınını versin».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Böylece Rablerinin kendilerine, (günahlardan) temiz olma cihetiyle ondan hayırlısını ve (onlara) merhametçe daha yakınını (o çocuğa) bedel olarak vermesini istedik!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Rabblarının o çocuktan daha temiz ve daha çok merhametli birini vermesini istedik.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece onların Rabbinin, onu (öldürülen genci) ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Buna karşılık rablerinin onlara temizlikçe ondan daha hayırlısını, merhametçe de daha yakın olanını vermesini diledik.”


Çeviri : Kadri Çelik

(onu öldürürken) Rablerinin o ana babaya onun yerine ondan daha temiz seciyeli ve merhamette ondan daha ileri (başka bir çocuk) vermesini istedik."


Çeviri : Muhammed Esed

«Artık biz istedik ki, Rableri onlara ondan temizlikçe daha hayırlısını ve merhametçe daha yakınını bedel olarak versin.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“İstedik ki Rableri onlara o çocuktan daha temiz ve daha çok merhametli bir evlât versin. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

Rab’lerinin ondan daha temiz ve daha merhamete yakın, hayırlı bir evlat vermesini istedik.


Çeviri : Şaban Piriş

Onların Rabbinin, kendilerine, onun yerine daha temiz, daha hayırlı, merhamette ondan daha hisli bir çocuk ihsan etmesini diledik.


Çeviri : Suat Yıldırım

"İstedik ki Rableri onun yerine onlara ondan daha temiz, daha merhametli (ana babasına iyilik eden) birini versin."


Çeviri : Süleyman Ateş

Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'İstedik ki, o çocuğun yerine, Rableri onlara huyu suyu temiz ve merhametli bir evlât versin.


Çeviri : Ümit Şimşek

"Diledik ki, Rableri onlara o çocuktan temizlikçe daha üstün, merhametçe daha gelişmişini versin."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk