18 / KEHF - 83

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا

Orjinal

Ve yes’elûneke an zil karneyn(karneyni), kul se etlû aleykum minhu zikrâ(zikren).

1. ve yes'elûne-ke : ve sana soruyorlar, sorarlar
2. an zi el karneyni : Zülkarneyn'den (iki karn sahibi)
3. kul : de, söyle
4. se etlû : tilâvet edeceğim, okuyacağım
5. aleykum : size, sizi
6. min-hu : ondan
7. zikren : zikrederek

Çeviri : Transliteral

Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki: Ona âit haberleri de okuyalım size.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki: O'na ait gündemde tutulacak haberlerden bir hatıra okuyayım size.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.


Çeviri : Adem Uğur

Sana Zül-Karneyn'den soruyorlar. . . De ki: "Ondan size bir zikir (hatırlatma) okuyacağım. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sana Zülkarneyn ile ilgili sualler soruyorlar.'Size onunla ilgili, Kur’ân’da bazı bilgiler vereceğim.' de.


Çeviri : Ahmet Tekin

Sana Zülkarneyn'den de soruyorlar. De ki: 'Ben size ondan bir haber okuyacağım.'


Çeviri : Ahmet Varol

Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakkında sorarlar. De ki: "Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.


Çeviri : Ali Bulaç

Ey Rasûlüm, bir de sana Zü’l-Karneyn’den (haber) soruyorlar, (müşrikler seni imtihan etmek için). De ki: “- Size ondan bir haber anlatacağım:


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Ey Peygamber! Sana Zülkarneyn'i soruyorlar: De ki: “Size ondan biraz bahsedeceğim.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sana Zulkarneyn'i sorarlar, «Onu size anlatacagim» de.


Çeviri : Bekir Sadak

Sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki: Ondan size bir haber anlatacağım :


Çeviri : Celal Yıldırım

(Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: “Size ondan öğüt ve hatırlatma olarak (bazı bilgiler) vereceğim.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: “Size ondan bir anı okuyacağım.”


Çeviri : Diyanet İşleri

Sana Zülkarneyn'i sorarlar, 'Onu size anlatacağım' de.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sana, iki nesil kadar yönetime sahip olan kişiden sorarlar. De ki: “Size ondan bir öğüt ve hatırlatma aktaracağım.”


Çeviri : Edip Yüksel

Bir de sana Zülkarneynden suâl ediyorlar, de ki size ondan bir yadigâr okuyacağım


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bir de sana Zulkarneyn'den soruyorlar. Dedi: «Size ondan bir hatıra okuyacağım.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki: «Size ondan bir hatıra okuyacağım.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. Onlara de ki; «Size onun hakkında bazı düşündürücü bilgiler vereceğim.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakkında sorarlar. De ki: "Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.


Çeviri : Gültekin Onan

Sana Zülkarneyni sorarlar. De ki: «Size onun (haalinden) de haber söyleyeyim».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ey Habîbim!) Sana Zülkarneyn’den de soruyorlar. De ki: 'Size ondan bir hâtıra okuyacağım (anlatacağım).'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sana Zülkarneyn'i sorarlar. Onu, size anlatacağım, de.


Çeviri : İbni Kesir

Ve sana “Zülkarneyn”den sorarlar. De ki: “Ondan bahsederek size tilâvet edeceğim (açıklayacağım).”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sana Zülkarneyn hakkında sorarlar. De ki: “Size onun hakkında hatırlatıcı ayetler okuyacağım.”


Çeviri : Kadri Çelik

Ve sana Zulkarneyn hakkında soru soruyorlar; de ki: "onu hatırlatacak bir şey anlatayım".


Çeviri : Muhammed Esed

Ve sana Zülkarneyn'den sual ediyorlar. De ki: «O'na dair size kâfi bir haber hikâye edeceğim.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki: “Size ondan bir hatıra anlatacağım. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

Sana Zülkarneyn’i soruyorlar. Ondan size bir öğüt okuyacağım, de.


Çeviri : Şaban Piriş

Bir de sana Zülkarneyn’i sorarlar. "Size onun bir hadisesini anlatayım." de.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Ey Muhammed), sana Zu'l-Karneyn'den soruyorlar. De ki: "Size ondan bir anı okuyacağım."


Çeviri : Süleyman Ateş

Sana (Ey Muhammed,) Zu'l Karneyn hakkında sorarlar. De ki: «Size, ondan da, 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sana bir de Zülkarneyn'i soruyorlar. 'Size ondan bir hatıra okuyacağım' de.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sana Zülkarneyn'den de sorarlar: De ki: "Size ondan bir hatıra okuyacağım."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk