18 / KEHF - 91

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

Orjinal

Kezâlik(kezâlike), ve kad ehatnâ bimâ ledeyhi hubrâ(hubren).

1. kezâlike : işte böylece, bunun gibi
2. ve kad : ve olmuştur
3. ehatnâ : biz ihata ettik
4. bimâ : şey ile
5. ledey-hi : onun yanında, huzurunda
6. hubren : haberdar edilerek

Çeviri : Transliteral

Böyleydi işte bu, gerçekten de nesi var, nesi yoksa bilgimiz hepsine şâmildir, hepsinden de haberdarız.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İşte Zülkarneyn'in gücü ve saltanatı böylece idi. Fakat onun yanında ne türlü alet ve bilgiler vardı ki, biz hepsini ilmimizle kuşatmışızdır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.


Çeviri : Adem Uğur

İşte böyle. . . Biz Onu, ondaki ile ihâta etmiştik.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Zülkarneyn burada da, önceki gibi, ihtiyaçlara cevap vererek sorumluluğunu yerine getirdi. Biz, onun sahip olduğu bilgiyi, medeniyet araçlarını, imkânlarını, gücünü, kudretini, tecrübesini biliyorduk.


Çeviri : Ahmet Tekin

İşte böyle. Biz, onun yanında ne tür bilgi ve tecrübe varsa [3] (ilmimizle) kuşatmıştık.


Çeviri : Ahmet Varol

İşte böyle, onun yanında "özü kapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup biten her şeyi) biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.


Çeviri : Ali Bulaç

İşte Zü’l-karneyn’in kudret ve saltanatı böyleydi. Halbuki onun yanında (asker ve harp vasıtaları gibi daha) neler vardı ki, biz, tamamını ilmimizle kuşatmışızdır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İşte onun durumu böyledir. Onun bilgi olarak sahip olduğu her şeyi biz biliriz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Iste bunun gibi, onun yaptiklarinin hepsini bastanbasa biliyorduk.


Çeviri : Bekir Sadak

İşte böylece onun yanında olan her şeyi kuşatıp biliyorduk.


Çeviri : Celal Yıldırım

İşte (Zülkarneyn 'in) kudret ve saltanatı böyleydi. Halbuki onun yanında (asker ve harp vasıtaları gibi sizin bilmediğiniz daha) neler vardı ki, biz, tamamını ilmimizle kuşatmıştık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır.


Çeviri : Diyanet İşleri

İşte bunun gibi, onun yaptıklarının hepsini baştanbaşa biliyorduk.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İşte böyle… Onun her bulduğunu tamamıyla biliyorduk.


Çeviri : Edip Yüksel

Böyle, halbuki onun yanında neler vardı temamını biz biliyorduk


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte böyle. Halbuki Biz, onun yanında nelerin bulunduğunu tamamen biliyorduk.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İşte böyle, onun serüveni, bütün ayrıntıları ile bilgimizin kapsamı içindedir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İşte böyle, onun yanında "özü kapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup biten her şeyi) biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.


Çeviri : Gültekin Onan

İşte (Zülkarneynin işi) böyle idi. Halbuki onun yanında (neler vardı) ki biz hepsini ilm (imiz) le kuşatmışızdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte (Zülkarneyn’in işi) böyledir! Ve onun yanında olan şeyleri, gerçekten(hepsinden) haberdâr olarak kuşatmıştık.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte bunun gibi, onun yaptıklarının hepsini baştan başa biliyorduk Biz.


Çeviri : İbni Kesir

İşte böylece Biz, onun yanında oluşan şeyleri (olayları), haberdar olarak, (ilmimizle) ihata ettik.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İşte böyleydi, onun yanında olan her şeyi (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.


Çeviri : Kadri Çelik

(Biz onları) işte böyle (bir yaşama tarzı içinde, böyle bir düzeyde bırakmıştık ve o da onları öylece kendi hallerine bıraktı;) ve muhakkak ki sınırsız bilgimizle Biz onun zihninden geçenleri kuşatmış bulunuyorduk.


Çeviri : Muhammed Esed

İşte böylece. Ve şüphe yok ki, onun yanında neler olduğunu Biz ilmen ihata etmişizdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte böylece onunla ilgili baştan başa her şeyden haberdar idik.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte böyle, onun yanındakilerin hepsini baştan başa biliyorduk.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte Zülkarneyn, böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var, ne yoksa Biz hepsine vakıf idik.


Çeviri : Suat Yıldırım

İşte (Zu'l-Karneyn) böyle (yüksek bir mevkie ve hükümranlığa sâhip) idi. Onun yanında (daha) nice bilgi ve yetki bulunduğunu biliyorduk.


Çeviri : Süleyman Ateş

İşte böyle, onun yanında «özü kapsayan bilgi olduğunu» (veya yanında olup biten her şeyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte Zülkarneyn'in hali böyleydi; ve Bizim ilmimiz, onun herşeyini kuşatmış bulunuyordu.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşte böyle! Biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk