108 / KEVSER - 3

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ

Orjinal

İnne şânieke huvel ebter(ebteru).

1. inne : muhakkak
2. şânie-ke : sana buğzetti
3. huve : o
4. el ebteru : ebter, soyu kesik

Çeviri : Transliteral

Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Böylece seninle alay eden, senden nefret edip sana kin besleyen düşmanlarının soyu sopu kalmayacak, nesli tükenecek, ardı arkası kesilip güdük kalacak olanlar onlardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Asıl sana buğzedenin, hınç duyanın, işte onun soyu kurumuş, ocağı sönmüştür, dünyevî ve uhrevî hayırdan yoksundur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Doğrusu asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir.


Çeviri : Ahmet Varol

Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.


Çeviri : Ali Bulaç

Doğrusu, sana (evlâdsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır; hayırsız nesli kesik...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Asıl “nesli kesik” olan, sana buğzedendir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu adi sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Doğrusu, sana (nesli kesik diyerek) dil uzatandır hayırsız nesli kesik.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Asıl mahfolacak olanlar sana kin duyanlardır.


Çeviri : Edip Yüksel

doğrusu sana buğz edendir ebter.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.


Çeviri : Gültekin Onan

Sana buğzeden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şübhesiz Odur.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Doğrusu asıl ebter (nesli kesik) olan, sana kin besleyendir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki sana (nesli kesik diye) buğzeden, o kendisi ebterdir (soyu kesiktir).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Senin düşmanın, asıl odur soyu kesik olan.


Çeviri : Kadri Çelik

Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!


Çeviri : Muhammed Esed

Muhakkak ki o sana buğz edendir, (asıl) ebter (olan).


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan dil uzatan kimsedir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.


Çeviri : Şaban Piriş

Doğrusu, seni kötüleyendir ebter!


Çeviri : Suat Yıldırım

Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kuşkun olmasın ki ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk