75 / KIYAME - 16

لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ

Orjinal

Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta’cele bihî.

1. lâ tuharrik : hareket ettirme
2. bi-hî : onunla
3. lisâne-ke : dilini
4. li : ... e, için
5. ta'cele : acele ediyorsun

Çeviri : Transliteral

Vahyi, acele edip okumak için dilini oynatıp durma.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ey peygamber! Sana inen vahyi acele belleyip ezberlemek için dilini kıpırdatma.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.


Çeviri : Adem Uğur

Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onu, Kur’ân’ı çabucak kavramak, okumak, atlamamak için dilini kıpırdatma.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onu (sana vahyedileni) acele ile (kavrayıp ezberlemek) için, (Cebrail tamamını sana vahyetmeden) onunla beraber dilini oynatma.


Çeviri : Ahmet Varol

Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.


Çeviri : Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm, vahy daha tamamlanmadan) ona acele ederek, (kelimeleri kaçırmıyayım diye) dilini onunla depretme;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Vahyi ezberlemek için dilini acele kıpırdatma!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Cebrail sana Kuran okurken, unutmamak icin acele edip onunla beraber soyleme, yalniz dinle.


Çeviri : Bekir Sadak

İnen vahyi acele (belleyip ezber) etmek için dilini kıpırdatma.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Ey Muhammed!) Cebrail sana Kur'an'ı okurken, acele edip onun söylediklerini tekrarlama!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.


Çeviri : Diyanet İşleri

Cebrail sana Kuran okurken, unutmamak için acele edip onunla beraber söyleme, yalnız dinle.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onu aceleye getirip dilini oynatma.


Çeviri : Edip Yüksel

Depretme ona dilini ivedinden onu


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Depretme ona dilini telaşından onu (tekrarlamak için)!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onu hemen okumak için dilini depretme.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, Cebrail sana Kur'an'ı okurken, acele edip onun söylediklerini tekrarlama.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onu (Kuran'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.


Çeviri : Gültekin Onan

Onu acele (kavrayıb ezber) etmen için (Cebrâîl vahyi iyice bitirmeden) dilini onunla depretme.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Habîbim, yâ Muhammed! Cebrâîl sana vahyi bitirmeden) onu (Kur’ân’ı) acele(ezber) etmek için, dilini onunla kımıldatma!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma.


Çeviri : İbni Kesir

O’na (Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye), acele ederek, O’nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onu (vahyi) ivedilikle bellemek için (tekrarlamak amacıyla) dilini kımıldatıp durma.


Çeviri : Kadri Çelik

(Vahyin sözlerini tekrarlarken) dilini hızla oynatıp durma;


Çeviri : Muhammed Esed

(16-17) Onu (Kur'an'ı) acele ahzedesin diye onunla dilini kımıldatma. Şüphe yok ki, onu toplamak da, onu okutmak da Bize aittir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Onu hemen ezberlemek için acele ederek dilini kıpırdatma.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Dilini acele ile hareket ettirip durma.


Çeviri : Şaban Piriş

Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Ey Muhammed,) Onu hemen okumak için diline depretme.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onu acele ile okumak için dilini kıpırdatma.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onu aceleye getiresin diye dilini onunla hareketlendirme!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk