75 / KIYAME - 17

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ

Orjinal

İnne aleynâ cem’ahu ve kur’ânehu.

1. inne : muhakkak
2. aleynâ : bize
3. cem'a-hu : onun toplanması
4. ve kur'âne-hu : ve onun okunması

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki onu toplayıp unutturmamak da bize düşer, okumak ve tertîb etmek de.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü O'nu senin kalbine yerleştirmek ve gerektiğinde okutturmak bizim işimizdir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki Onu cem' etmek ve Onun okunması bize aittir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kur’ân’ın telifi, hâfızana yerleştirilmesi, bütünlük kazandırılarak okunması ve okutulması bize aittir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize düşer.


Çeviri : Ahmet Varol

Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize ait (bir iş)tir.


Çeviri : Ali Bulaç

Çünkü O Kur’an’ı (kalbinde) toplamak ve dilinde okuyuşunu sağlamak bize aiddir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz onu kalbinde toplamak ve sana okutturmak yalnızca bize aittir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu o vahyolunani kalbine yerlestirmek ve onu sana okutturmak Bize duser.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki onu toplayıp okutmak bize aittir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz onu (kalbine) yerleştirmek ve (gerektiğinde sana) okutmak bize aittir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu o vahyolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana okutturmak Bize düşer.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onu toplamak da okutmak da bize düşer.


Çeviri : Edip Yüksel

Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Çünkü onun derlenip toplanması Bize aittir!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu Kur'an'ı senin hafızanda toplamak ve sana okumak bize düşen bir iştir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize ait (bir iş)tir.


Çeviri : Gültekin Onan

Onu (göğsünde) toplamak, onu (dilinde akıtıb) okutmak şübhesiz bize âiddir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki onu (senin kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize âiddir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şüphesiz onu toplamak ve okutmak Bize aittir.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki O’nun toplanması ve okunması Bize aittir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hiç şüphesiz onu (kalbinde) toplamak ve onu (diline salarak) okumak bize aittir.


Çeviri : Kadri Çelik

çünkü onu (senin kalbine) yerleştirmek ve (gerektiğinde) okutturmak Bizim işimizdir.


Çeviri : Muhammed Esed

(16-17) Onu (Kur'an'ı) acele ahzedesin diye onunla dilini kımıldatma. Şüphe yok ki, onu toplamak da, onu okutmak da Bize aittir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki onu (ezberinde) toplamak ve okutmak bize âittir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz, onu toplayıp, okumak bize düşer.


Çeviri : Şaban Piriş

Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak Bize ait bir iştir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onu (senin kalbinde) toplamak ve (sana) okumak bize düşer.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz, onu (kalbinden) toplamak ve onu (sana) okutmak bize ait (bir iş)tir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onu toplamak da, okutmak da Bize aittir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onu toplamak ve okumak bize düşer.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk