75 / KIYAME - 40

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ

Orjinal

E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ.

1. e leyse : değil mi, öyle değil mi
2. zâlike : işte bu, bu
3. bi kâdirin : kaadirdir, gücü yeter
4. alâ : üzere, üzerinde, ... e
5. en yuhyiye : diriltmek, hayat vermek
6. el mevtâ : ölü

Çeviri : Transliteral

Bunları yapanın, ölüyü diriltmeye gücü mü yetmez?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Artık bunları yapanın ölüyü diriltmeye gücü yetmez mi?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Peki (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?


Çeviri : Adem Uğur

İşte O (bunları yapan Allâh sistemi ve düzeni), ölüleri diriltmeye Kaadir değil midir?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Peki, bunu yapanın ölülere hayat vermeye gücü, kudreti yetmez mi?


Çeviri : Ahmet Tekin

Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeğe güç yetiremez mi?


Çeviri : Ahmet Varol

(Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?


Çeviri : Ali Bulaç

Bunları yaratan ölüleri diriltmeye kadir değil mi? (Şübhesiz ki buna da kadirdir).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(37-40) O, akıtılan bir meni damlası değil miydi? Sonra döllenmiş hücre. Bu safhada Allah onu yaratıp ona şekil vermişti. Ondan iki cinsi, erkeği ve dişiyi var etmişti. Bunları yapan Allah'ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?[697]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bunlari yapan Allah'in oluleri diriltmege gucu yetmez mi? Elbette yeter. *


Çeviri : Bekir Sadak

Artık bunu yapan (Yüce Kudret), ölüleri diriltmeye kadir değil midir ?


Çeviri : Celal Yıldırım

Peki, (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şimdi, bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?


Çeviri : Diyanet İşleri

Bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Elbette yeter.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Peki (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?


Çeviri : Edip Yüksel

O, ölüleri diriltmeye kadir değil mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

(Artık) o ölüleri diriltmeye kadir değil mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Peki, bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bunları yapan Allah, ölüleri diriltemez mi?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Öyleyse Tanrı) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?


Çeviri : Gültekin Onan

(Bütün bunları yapan Allah) ölüleri tekrar diriltmiye kaadir değil midir? (Elbette kaadirdir).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bu(nları yapan), ölüleri diriltmeye kadir değil midir?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şimdi O; ölüleri diriltmeye kadir değil midir?


Çeviri : İbni Kesir

İşte bunları (yapan), ölülere hayat vermeye kaadir değil midir?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?


Çeviri : Kadri Çelik

Öyleyse, Allah, ölüyü hayata yeniden döndüremez mi?


Çeviri : Muhammed Esed

(39-40) Sonra ondan erkek ve dişi iki sınıf (var) kıldı. Artık o (Hâlık-ı Azîm) ölüleri diriltmeye kâdir değil midir? (Elbette kâdirdir)


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?


Çeviri : Ömer Öngüt

Bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?


Çeviri : Şaban Piriş

Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu?


Çeviri : Suat Yıldırım

Şimdi bun(ları yapan Allâh)ın ölüleri diriltmeğe gücü yetmez mi?


Çeviri : Süleyman Ateş

(Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bunları yapan, ölüleri diriltemez mi?


Çeviri : Ümit Şimşek

Peki bunu yapan, ölüyü diriltmeye güç yetiremez mi?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk