5 / MAİDE - 102

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ

Orjinal

Kad seelehâ kavmun min kablikum summe asbahû bihâ kâfirîn(kâfirîne).

1. kad seele-hâ : onu sormuştu
2. kavmun : bir kavim, bir topluluk
3. min kabli-kum : sizden önce
4. summe asbahû : sonra oldular
5. bi- hâ : onunla
6. kâfirîne : kâfirlik, kâfir olma

Çeviri : Transliteral

Sizden önce de bir kavim onları sordu da sonra kâfir oluverdi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sizden önceki insanlar da, böyle sorular sormuş ve sonuçta Allah'tan gelen gerçekleri, örtbas etmişlerdi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.


Çeviri : Adem Uğur

Sizden önce de bir topluluk bunu sordu; (aldıkları cevapları hazmedememeleri yüzünden) hakikat bilgisini inkâr edenlerden oldular.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sizden öncekikavimler böyle şeyleri sordular da, verilen cevapların, vahyedilen hükümlerin gereğini yerine getirmeyip terk ederek kâfir durumuna düştüler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Sizden önceki bir topluluk bunları sormuş sonra da onları inkar etmişlerdi.


Çeviri : Ahmet Varol

Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafirler olmuşlardı.


Çeviri : Ali Bulaç

Doğrusu, sizden önce bir kavim, öyle (lüzumsuz) şeyleri sordu da, sonra o yüzden kâfir oldular.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta onları inkâr etmişlerdi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sizden once bir millet onlari sormustu, sonra da onlari inkar etmislerdi.


Çeviri : Bekir Sadak

Sizden önce bir millet de onları sormuştu, sonra da o yüzden kâfir olmuşlardı.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Ey inananlar!) Sizden önceki bir toplum da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkâr etmişti.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kâfir oldu.


Çeviri : Diyanet İşleri

Sizden önce bir millet onları sormuştu, sonra da onları inkar etmişlerdi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkârcı oldular.


Çeviri : Edip Yüksel

Filvakı' öyle mes'eleleri sizden evvel bir kavm sordu da sonra o yüzden kâfir oldular


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Nitekim, böyle meseleleri sizden evvel bir topluluk sordu da sonra bu yüzden kafir oldular.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu da sonra inkâr etmişti.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sizden önceki bir ümmet böyle konuları sordu, fakat sonra bunlar yüzünden kafir oldular.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafir olmuşlardı.


Çeviri : Gültekin Onan

Sizden evvel de bir kavm onları sordu da sonra o yüzden kâfirler oldular.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Doğrusu sizden önce bir kavim onları sormuştu (da), sonra (kendilerine verilen hükümleri kabûl etmeyip) o yüzden kâfir kimseler olmuşlardı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sizden önce bir kavim onları sormuştu da, sonra o sebeple kafirler olmuştu.


Çeviri : İbni Kesir

Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kâfir oldular.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sizden önce gelen bir topluluk, onları sormuştu da sonra da onları inkâr ediciler olmuşlardı.


Çeviri : Kadri Çelik

Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkara varmışlardı.


Çeviri : Muhammed Esed

Filvaki öyle şeyleri sizden evvel bir kavim sordu da sonra o sebeple kâfir oldular.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sizden önce bir kavim de onları sormuştu, sonra da bu sebeple kâfir olmuşlardı.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sizden önce gelen bir toplum onu sordu sonra da onu inkar ettiler.


Çeviri : Şaban Piriş

Sizden önce bir topluluk o kabîl şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kâfir olmuşlardı.


Çeviri : Suat Yıldırım

Sizden önce gelen bir toplum da onları sormuştu da sonra onları tanımaz olmuşlardı.


Çeviri : Süleyman Ateş

Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kâfirler olmuşlardı.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sizden önce bir topluluk böyle şeyleri sormuş, sonra da sordukları şeyler yüzünden kâfir olmuştu.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu; sonra tutup hepsini inkâr ettiler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk