5 / MAİDE - 98

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Orjinal

I’lemû ennellâhe şedîdul ikâbi ve ennellâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

1. ı'lemû : biliniz!
2. enne allâhe : muhakkak ki Allah
3. şedîdu el ikâbi : cezası şiddetli, çetin
4. ve enne allâhe : ve Allah'ın ... olduğu
5. gafûrun : gafur olan, mağfiret eden
6. rahîmun : çok merhametli, rahmet gönderen

Çeviri : Transliteral

Bilin ki Allah'ın cezası, muhakkak pek çetindir ve şüphe yok ki Allah suçları örter, rahîmdir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Biliniz ki, Allah'ın cezalandırması çetindir. Allah'ın rahmeti ve bağışlaması da sınırsızdır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Biliniz ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve yine Allah'ın bağışlaması ve esirgemesi sınırsızdır.


Çeviri : Adem Uğur

Bilin ki Muhakkak ki Allâh, Şediyd ül 'Ikab'dır (şiddetle kötülüğün sonucunu yaşatandır); ve dahi Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biliniz ki Allah, emirlerine muhalefet edilme suçuna denk, size âdil ceza verme gücüne sahiptir. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bilin ki Allah cezası çok şiddetli olandır ve Allah çok bağışlayıcı, çok rahmet edicidir.


Çeviri : Ahmet Varol

Bilin ki, Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.


Çeviri : Ali Bulaç

Biliniz ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir ve gerçekten mağfireti boldur, ziyade merhametlidir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İyi biliniz ki, Allah'ın cezası çetindir. Allah affedicidir; merhamet edicidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah'in azabinin siddetli oldugunu ve Allah'in Bagislayan, merhamet eden oldugunu bilin.


Çeviri : Bekir Sadak

Biliniz ki, Allah gerçekten hem vereceği ceza bakımından çok şiddetlidir, hem de Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Bilmelisiniz ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ancak (azabı şiddetli olmakla beraber) Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bilin ki, Allah’ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah'ın azabının şiddetli olduğunu ve Allah'ın Bağışlayan, merhamet eden olduğunu bilin.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Biliniz ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve yine Allah'ın bağışlaması ve esirgemesi sınırsızdır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bilin ki ALLAH’ın cezası çetindir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ma'lûmunuz olsun ki hakıkaten şedidül'ıkabdır Allah, hem de hakıkaten gafûr-ü rahîmdir Allah


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Biliniz ki Allah, hem azabı çok şiddetli, hem de bağışlayan ve merhamet edendir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İyi bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olandır, hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biliniz ki, Allah, azabı ağır olan, bunun yanında da affedici ve merhametli olandır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bilin ki, Tanrı gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.


Çeviri : Gültekin Onan

Bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetindir. (Bununla beraber) Allah hakıykaten çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir de.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bilin ki gerçekten Allah, azâbı şiddetli olandır ve şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bilin ki; Allah, gerçekten azabı pek çetin olandır. Ve Allah; gerçekten Gafur'dur, Rahim'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Allah’ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah’ın Gafur (mağfiret eden), Rahîm (rahmet nurunu gönderen ve merhametli) olduğunu biliniz!


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah'ın azabının şiddetli olduğunu ve Allah'ın bağışlayan, merhamet eden (biri) olduğunu bilin.


Çeviri : Kadri Çelik

Bilin ki Allah cezalandırmada çetindir; ve Allah çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.


Çeviri : Muhammed Esed

Biliniz ki, Allah Teâlâ'nın ikabı muhakkak pek şiddetlidir. Ve şüphe yok ki Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biliniz ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir ve şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Biliniz ki Allah, cezası şiddetli olandır; Allah, bağışlayıp, acıyandır.


Çeviri : Şaban Piriş

Bilin ki Allah’ın cezası şiddetlidir; ama aynı zamanda O, gafurdur, rahîmdir (affı ve merhameti boldur).


Çeviri : Suat Yıldırım

İyi bilin ki Allâh'ın cezâsı çetindir ve Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bilin ki, Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bilin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir; Allah, aynı zamanda çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bilin ki Allah, azap ettiğinde çok şiddetli eder. Allah; Gafûr'dur, Rahîm'dir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk