70 / MEARİC - 30

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Orjinal

İllâ alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe innehum gayru melûmîn(melûmîne).

1. illâ : ancak, sadece
2. alâ : üzere, üzerinde, ... e
3. ezvâci-him : onların zevceleri, hanımları
4. ev : veya
5. mâ meleket : sahip olduğu şey
6. eymânu-hum : onların elleri
7. fe : o zaman, böylece
8. inne-hum : muhakkak ki onlar, gerçekten onlar
9. gayru : başka, dışında, olmaksızın
10. melûmîne : levmedilmiş, kınanmış

Çeviri : Transliteral

Ancak eşleri ve temellük ettikleri müstesnâ ve artık bu hususta da kınanmazlar onlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak eşleri yani nikah yoluyla ve meşru şekilde sahip olduğu ayrı… O zaman onlar kınanmazlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz;


Çeviri : Adem Uğur

Eşleri veyahut tasarrufları altındakiler müstesna! Çünkü onlar (bundan dolayı) kınanmazlar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Ancak hanımları ve meşrû şekilde sahip oldukları, üzerlerinde meşrû hakları ve otoriteleri, kendileriyle düzgün insanî münasebetleri olan câriyeleriyle ilişkileri helâldir. Bundan dolayı onlar kınanamazlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ancak kendi eşleri ve ellerinin altındaki (cariyeleri) hariç. Şüphesiz onlar (bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmazlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Ancak zevcelerine ve cariyelerine müstesna... Çünkü onlar (bunlarda) kınanmazlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(29-31) İffetlerini korurlar. Ancak, eşlerine ya da ellerinin altında bulunanlara karşı onlar kınanmazlar. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(29-30) Esleri ve cariyeleri disinda, mahrem yerlerini herkesten koruyanlar, dogrusu bunlar yerilmezler.


Çeviri : Bekir Sadak

(29-30) Eşlerine ve ellerinin sahip bulunduğu cariyelere karşı müstesna —ki bunlara karşı kınanmazlar—, iffetlerini koruyanlar,


Çeviri : Celal Yıldırım

(29-30) Ve onlar, edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

(29-30) Eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten koruyanlar, doğrusu bunlar yerilmezler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(29-31) Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-;


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ancak eşleri, yahut yeminlerinin/anlaşmalarının hak sahibi olduklari hariç; onlardan dolayı yerilmezler.


Çeviri : Edip Yüksel

Ancak zevcelerine veya milki yemînlerine başka. Çünkü bunda levm olunmazlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ancak karılarına ve sahibi bulundukları cariyelere başka, çünkü bundan dolayı kınanmazlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ancak zevcelerine ve cariyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yalnız eşlerine ya da ellerinin altında bulunan cariyelere karşı korumazlar. Bundan ötürü de onlar kınanmazlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.


Çeviri : Gültekin Onan

(29-30) Şunlar da (öyle): Karılarından, yahud sağ ellerinin mâlik olduklarından başkasına karşı utanacak yerlerini saklayanlar. Çünkü onlar (bunlar Hakkında) kınanmış değildirler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ancak kendi eşleri veya sâhib oldukları câriyelerine karşı (olan münâsebetleri)müstesnâ; çünki şübhesiz ki onlar, (bundan dolayı) kınanacak kimseler değildirler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ancak eşleri ve sağ ellerinin malik oldukları müstesna. Doğrusu onlar, bunun için kınanacak değildirler.


Çeviri : İbni Kesir

Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına (cariyelerine karşı durumları) hariç. Çünkü muhakkak ki onlar, kınanmış değildir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.


Çeviri : Kadri Çelik

eşleri; yani (nikah yoluyla) meşru şekilde sahip oldukları dışında (isteklerini frenleyenler,) çünkü ancak o zaman hiçbir kınamaya uğramazlar,


Çeviri : Muhammed Esed

Zevcelerine veya mâlik bulundukları cariyelerine karşı müstesna, çünkü onlar kınanmış değildirler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ancak eşleri ve câriyeleri hariç. Doğrusu bunlar kınanamazlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Eşleri veya meşru şekilde sahip oldukları hariç. Çünkü onlar, bu hususta kınanmazlar.


Çeviri : Şaban Piriş

(29-30) Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Yalnız eşlerine ya da ellerinin altında bulunan (câriyelerin)e karşı (korumazlar. Bundan ötürü de) onlar kınanmazlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ancak eşlerine ve ellerinin altındakilere karşı müstesna-bunlar kınanmazlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ancak onlar, eşleriyle, imkânlarının sahip olduğu şeyler konusunda kınanamazlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk