70 / MEARİC - 33

وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَٰدَٰتِهِمْ قَآئِمُونَ

Orjinal

Vellezîne hum bi şehâdâtihim kâimûn(kâimûne).

1. ve ellezîne : ve o kimseler, onlar
2. hum : onlar
3. bi : ile, ... e
4. şehâdâti-him : onların şahitlikleri
5. kâimûne : kaim olanlar, ikame edenler, devam edenler, şahitliğe her zaman hazır ve dürüst olanlar

Çeviri : Transliteral

Ve öyle kişilerdir onlar ki tanıklıklarında doğrudurlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gördükleri bildikleri bir gerçeği gizlemek suretiyle Allah'ın kullarının haklarını çiğneyip zarar vermezler de şahitliklerini dosdoğru yerine getirirler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;


Çeviri : Adem Uğur

Onlar ki, şehâdetlerinde kaîmlerdir ("ŞehidAllâhu ennehu. . . "Âl-u İmran: 18. âyetine atıf. A. H. )!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar, kelime-i şehadetin gereklerini yerine getirenler, Kur’ân’ı bilerek tebliğ edip önderlik yapanlar, doğru şahitlikleriyle, örnek davranışlarıyla İslâm’ı temsil görevini ayakta tutanlardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlar şahitliklerini dosdoğru yaparlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Onlar ki, şahidliklerinde dürüstlük yaparlar,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şahitliklerini dosdoğru yaparlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

sahidliklerini geregi gibi yapanlar,


Çeviri : Bekir Sadak

Şahitliklerini dosdoğru yerine getirirler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar ki, şahitliklerinde dürüstlük yapanlardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Şahidliklerini gereği gibi yapanlar,


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gereği gibi tanıklıkta bulunurlar;


Çeviri : Edip Yüksel

Ve onlar ki şâhidliklerinde dürüstürler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve onlar ki, şahitliklerinde dürüstdürler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şahitliklerinde dürüsttürler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Şahidliklerini yaparlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Sahiciliklerini (dosdoğru) yapanlar,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O kimseler ki onlar, şâhidliklerini hakkıyla yerine getirenlerdir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve onlar ki; şahidliklerini gereği gibi yaparlar.


Çeviri : İbni Kesir

Ve onlar, şahitliklerinde kaim olanlardır (şahitliğe devam edenler).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şahitliklerinde de dosdoğru davrananlardır.


Çeviri : Kadri Çelik

ve şahitlik yaptıkları zaman kararlı duranlar;


Çeviri : Muhammed Esed

(32-33) Ve onlar ki emanetlerine ve ahdlerine riâyet ederler. Ve onlar ki, şehâdetlerini doğruca ikame ederler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar ki şâhitliklerini yerine getirirler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlar, şahitliklerini doğru olarak yerine getirirler.


Çeviri : Şaban Piriş

Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Şâhidliklerini yaparlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Şahidliklerinde de dosdoğru davrananlardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlar şahitliklerini dosdoğru yaparlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bunlar, tanıklıklarını tam yaparlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk