70 / MEARİC - 36

فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ

Orjinal

Fe mâ lillezîne keferû kıbeleke muhtıîn(muhtıîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. mâli : nasıl
3. ellezîne : ki onlar
4. keferû : inkâr ettiler
5. kıbele-ke : senin tarafına
6. muhtiîne : hızla gidenler, koşanlar

Çeviri : Transliteral

Ne oluyor kâfirlere ki sana doğru koşmadalar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Peygamber ve mü'minlerle alay edip onları küçümseyerek her zaman peygamberin etrafını saran inkârcılara hitab edilerek: “Şimdi gerçekleri örtbas edenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, sana doğru koşuyorlar?


Çeviri : Adem Uğur

O hakikat bilgisini inkâr edenlere ne oluyor ki sana şaşkın düşkün geliyorlar?


Çeviri : Ahmed Hulusi

İnkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin ne dertleri var da, hem senin söylediklerini duymak, hem de seni yalanlamak, seninle alay etmek için boyunlarını uzatarak sana doğru koşuşturuyorlar, senin etrafında dolanıyorlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şimdi o inkâr edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Şimdi inkâr edenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Şimdi o kâfirlere ne oluyor ki, (seninle alay etmek için) boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, grup grup sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(36-37) Inkar edenlere ne oluyor, sana dogru sagdan soldan topluluklar halinde kosusuyorlar?


Çeviri : Bekir Sadak

(36-37) O inkâr edenlere ne oluyor ki, sağdan soldan bölük bölük boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar ?


Çeviri : Celal Yıldırım

(36-37) Şimdi bu inkârcılara ne oluyor ki sağdan, soldan bölükler halinde sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(36-37) Şimdi, inkâr edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar hâlinde sana doğru koşuyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri

(36-37) İnkar edenlere ne oluyor, sana doğru sağdan soldan topluluklar halinde koşuşuyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(36-37) (Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Peki şimdi inkarcılara ne oluyor da senin önünde koşuşuyorlar?


Çeviri : Edip Yüksel

Şimdi ne var o küfredenlere ki sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şimdi ne oluyor o küfredenlere ki, sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şimdi ne oluyor o inkâr edenlere ki, sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O nankörlere ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şimdi küfredenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.


Çeviri : Gültekin Onan

(36-37) Şimdi, o küfredenlere ne oluyor ki senin sağ (ın) dan, sol (un) dan halka halka hep gözlerini sana doğru dikib bakmakdadırlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(36-37) Öyle ise o inkâr edenlere ne oluyor ki, (onlar alay etmek üzere) ayrı ayrı fırkalar hâlinde, sağdan ve soldan sana doğru koşan kimselerdir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O küfredenlere ne oluyor ki; gözlerini sana doğru dikip bakmaktadırlar.


Çeviri : İbni Kesir

İnkâr edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şimdi küfre sapanlara ne oluyor da etrafında gözlerini sana doğru dikip bakıyorlar.


Çeviri : Kadri Çelik

O halde bu hakikati inkara şartlanmış olanlara ne oluyor ki senin önünde şaşkın vaziyette oraya buraya koşturuyorlar,


Çeviri : Muhammed Esed

(36-37) Artık ne var o kâfir olanlara ki senin cihetine koşarlar. Dağınık fırkalar olarak sağdan ve soldan.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! O kâfirlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

(36-37) Kafir olanlara ne oluyor ki; sağdan soldan, bölük pörçük uzaklaşıyorlar?


Çeviri : Şaban Piriş

(36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Nânkörlere ne oluyur ki sana doğru koşuyorlar?


Çeviri : Süleyman Ateş

Şimdi küfretmekte olanlara ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O kâfirlere ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar,


Çeviri : Ümit Şimşek

O nankörlere ne oluyor ki, sana doğru, o yandan, bu yandan boyunlarını uzatarak geliyorlar;


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk