70 / MEARİC - 4

تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

Orjinal

Ta'rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe seneh(senetin).

1. ta'rucu : uruc eder, yükselir
2. el melâiketu : melekler
3. ve er rûhu : ve ruh
4. ileyhi : ona
5. fî yevmin : gün içinde, günde
6. kâne : oldu
7. mikdâru-hu : onun miktarı, süresi
8. hamsîne : elli (50)
9. elfe : bin (1000)
10. senetin : sene

Çeviri : Transliteral

Melekler ve Rûh, kendilerine emredilen yere çıkarlar bir günde ki miktarı elli bin yıldır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Melekler ve Rûh adı da verilen Cibrîl yüce Allah'a ölçüsü dünya hesabıyla ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.


Çeviri : Adem Uğur

Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh'a ermek için yöneliş süreci) O'na.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Melekler, ruh, büyük melekler, dünya ölçüsüyle, sizin hesaplarınıza göre elli bin yıl tutan bir günde O’nun huzuruna yükselerek çıkar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Melekler ve Ruh (Cibril), süresi elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.


Çeviri : Ahmet Varol

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.


Çeviri : Ali Bulaç

(Bu makamların) her birine, melekler ve cebrâil, miktarı elli bin yıl olan, bir günde çıkar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Melekler ve Rûh ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Melekler ve Cebrail mikdari ellibin yil olan o derecelere bir gunde yukselirler.


Çeviri : Bekir Sadak

Melekler ve Ruh (Melek Cebrail veya çok büyük bir melek olan Ruh), miktarı elli bin yıl olan bir günde ona (o derecelere) yükselirler.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Bu makamların) her birine, melekler ve Ruh (Cebrail), miktarı elli bin yıl olan bir günde çıkar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Melekler ve Cebrail o derecelere, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit bir gün içinde O'na yükselir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Melekler ve Ruh (Cebrail), süresi elli bin yıl tutan bir günde ona yükselip çıkarlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.


Çeviri : Gültekin Onan

Melekler de, Ruuh da oraya bir günde yükselib çıkar ki mesafesi (dünyâ seneleriyle) elli bin yıldır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Melekler ve Rûh (Cebrâîl), mikdârı (sizce) elli bin sene olan bir günde O’na (arşına)çıkarlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Melekler de, ruh da miktarı ellibin yıl olan bir günde ona yükselip çıkarlar.


Çeviri : İbni Kesir

Melekler ve ruh, O’na, süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.


Çeviri : Kadri Çelik

bütün melekler ve (insana bahşedilmiş olan) ilham O'na (bir günde) yükselir, uzunluğu elli bin yıl (gibi) süren bir günde.


Çeviri : Muhammed Esed

Melekler ve Rûh oraya bir günde çıkarlar ki, oranın mesafesi ellibin yıldır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Melekler ve Ruh (Cebrail) oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Melekler ve Ruh (Cebrail) süresi elli bin yıl olan bir günde ona yükselirler.


Çeviri : Şaban Piriş

Melekler ve Rûh, O’nun Arş’ına; miktarı ellibin sene olan bir günde yükselirler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Melekler ve ruh (Cebrail) O'nun huzuruna bir günde çıkarlar ki onun miktarı elli bin yıldır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Melekler ve Ruh elli bin sene uzunluğundaki bir günde Ona yükselir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Melekler ve Rûh, miktarı ellibin yıl olan bir günde yükselirler O'na.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk