70 / MEARİC - 40

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ

Orjinal

Fe lâ uksimu bi rabbil meşârikı vel megâribi innâ le kâdirûn(kâdirûne).

1. fe lâ : artık hayır
2. uksimu : yemin ederim
3. bi rabbi : Rabbine
4. el meşârikı : şark, doğu(lar)
5. ve el megâribi : ve garb, batı(lar)
6. innâ : hiç şüphesiz biz, muhakkak ki biz
7. le kâdirûne : elbette güç yetiren, kaadir olan

Çeviri : Transliteral

Andolsun doğuların Rabbine ve batıların Rabbine, gerçekten de bizim gücümüz yeter.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yine hayır, iş onların umdukları gibi değildir. Güneş ay ve yıldızların doğup battığı yerlere yemin ederim ki şüphesiz biz güç yetiririz,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, bizim gücümüz yeter:


Çeviri : Adem Uğur

Doğuların ve batıların Rabbi olarak kasem ederim ki, gerçekten biz her şeye gücü yetenleriz!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Fazla söze gerek yok. Güneşin doğduğu yerlerin ve battığı yerlerin Rabbine yemin ederim. Elbette bizim her şeye gücümüz, kudretimiz yeter.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hayır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz güç yetireniz.


Çeviri : Ahmet Varol

Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten güç yetireniz;


Çeviri : Ali Bulaç

Artık doğuların ve batıların Rabbine kasem olsun ki, muhakkak biz kadiriz,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(40-41) Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, elbette onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(40-41) Dogularin ve batilarin Rabbine yemin ederim ki, onlarin yerine daha iyilerini getirmege Bizim gucumuz yeter ve kimse de onumuze gecemez.


Çeviri : Bekir Sadak

(40-41) Hayır, (İlâhî sünnet onların sandığı gibi değildir). Doğuların ve batıların Rabbına and içerim ki, elbette bizim onların yerine kendilerinden hayırlısını getirmeğe kudretimiz yeter ve bizim önümüze de geçilmez.


Çeviri : Celal Yıldırım

(40-41) İş onların sandığı gibi değil. Bütün gündoğumu ve günbatımı (güneşin doğduğu ve battığı) noktaların bütün hareketlerinin Rabbine yemin olsun ki, şüphesiz biz her şeye kadiriz. Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye de (kadiriz). Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(40-41) Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.


Çeviri : Diyanet İşleri

(40-41) Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeğe Bizim gücümüz yeter ve kimse de önümüze geçemez.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(40-41) Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Doğuların ve batıların Rabbine andolsun; bizim gücümüz yeter...


Çeviri : Edip Yüksel

Artık o maşrıklerin, mağriblerin Rabbı için yemîne ne hacet, şübhesiz ki biz elbette kadiriz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Artık o doğuların ve batıların Rabbi için yemine ne hacet; şüphesiz ki, Bizim elbette gücümüz yeter!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yoo, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Artık, doğuların ve batıların rabbine yemin ederim; biz gerçekten güç yetireniz;


Çeviri : Gültekin Onan

(40-41) Yine hayır, (iş onların umdukları gibi değildir). Doğuların, batıların Rabbine andederim ki, şübhesiz biz onların yerine kendilerinden daha hayırlısını getirmiye de elbette kaadiriz ve biz, önümüze geçilebilecekler (den) de değiliz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(40-41) Doğuların ve batıların Rabbine (Zâtım üzerine) yemîn ederim ki, şübhesiz biz(onların) yerine onlardan daha hayırlılarını getirmeye elbette gücü yetenleriz ve biz(kudretinin) önüne geçilenler değiliz!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğuların ve Batıların Rabbına yemin ederim ki, şüphesiz Biz; gücü yetenleriz.


Çeviri : İbni Kesir

Artık hayır (öyle değil). Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki Biz, elbette kaadiriz (öyle ki).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Artık doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz gerçekten güç yetirenleriz.


Çeviri : Kadri Çelik

Evet! Bütün gündoğumu ve günbatımı noktalarının Rabbini (Bizim varlığımıza) tanıklık etmeye çağırırım; şüphesiz Biz muktediriz,


Çeviri : Muhammed Esed

Artık öyle değil, meşriklerin ve mağriblerin Rabbine kasem ederim ki şüphe yok, Biz elbette kâdiriz,


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz muktediriz.


Çeviri : Ömer Öngüt

(40-41) Hayır, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz bizim onların yerine daha iyilerini getirmeye gücümüz yeter. Bizim önümüze de geçilemez.


Çeviri : Şaban Piriş

(40-41) Hayır, Allah’ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Yoo, doğuların ve bâtıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter:


Çeviri : Süleyman Ateş

Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; biz gerçekten güç yetirenleriz;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

(40-41) Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha hayırlılarını getirmeye Bizim elbette gücümüz yeter; hiç kimse de Bize engel olamaz.


Çeviri : Ümit Şimşek

İş onların sandığı gibi değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun ki, biz gerçekten gücü yetenleriz;


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk