19 / MERYEM - 1

كٓهيعٓصٓ

Orjinal

Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd.

1. _empty_ :

Çeviri : Transliteral

Kâf hâ yâ ayn sâd.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Kâf, Hâ, Yâ, ‘Ayn, Sa'd.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.


Çeviri : Adem Uğur

Kâf, Ha, Ya, Ayn, Sad.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.


Çeviri : Ahmet Tekin

Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad


Çeviri : Ahmet Varol

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Ali Bulaç

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kâf, hâ, yâ, ‘ayn, sâd.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.


Çeviri : Bekir Sadak

Kâf - Hâ - Yâ - Ayn - Sâd.


Çeviri : Celal Yıldırım

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.


Çeviri : Diyanet İşleri

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.


Çeviri : Diyanet Vakfı

K20H5Y10A70S90


Çeviri : Edip Yüksel

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kâf, ha, ya, ayn, sad


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Gültekin Onan

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Saad.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.


Çeviri : İbni Kesir

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kaf, Ha, Ye, Ayn, Sâd.


Çeviri : Kadri Çelik

Kaf-Ha-Ya-'Ayn-Sad.


Çeviri : Muhammed Esed

Kâf, Hâ, yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Şaban Piriş

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Suat Yıldırım

Kâf hâ yâ 'ayn sâd.


Çeviri : Süleyman Ateş

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kâf hâ yâ ayn sâd.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk