19 / MERYEM - 14

وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا

Orjinal

Ve berren bi vâlideyhi ve lem yekun cebbâren asıyyâ(asıyyen).

1. ve berren : ve itaatkâr, iyi ve güzel davranış
2. bi vâlideyhi : ana babasına
3. ve lem yekun : ve olmamıştır, olmaz
4. cebbâren : cebbar, zorba
5. asıyyen : asi olan, isyan eden

Çeviri : Transliteral

Anasına babasına iyilik ederdi ve cebbar ve âsi değildi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Anababasına iyilik ederdi, zorba ve âsî de değildi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ana babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi.


Çeviri : Adem Uğur

Ana-babasına iyi davranırdı, zorba ve âsi değildi.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Ana-babasına saygılı ve iyi davranırdı. Hiç zorba ve isyankâr olmadı.


Çeviri : Ahmet Tekin

Anne babasına iyi davranırdı. İsyankâr bir zorba değildi.


Çeviri : Ahmet Varol

Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi.


Çeviri : Ali Bulaç

Ebeveynine de ihsankârdı, zorba ve isyankâr değildi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Ana babasına çok iyi davranırdı; isyankar bir zorba değildi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(12-14) «Ey Yahya! Kitaba kuvvetle saril» deyip daha cocukken ona hikmet, katimizdan kalp yumusakligi ve safiyet verdik. O, Allah'tan sakinan ve anasina babasina karsi iyi davranan bir kimse idi, bas kaldiran bir zorba degildi.


Çeviri : Bekir Sadak

(12-13-14) Ey Yahya ! Kitaba bütün gücünle sarıl, dedik. Biz ona henüz çocuk iken hikmet (ilim ve irfan) verdik. Ayrıca kendi katımızdan bir ince kalblilik, yufka yüreklilik ve paklık sunduk. O zaten (günah ve fenalıktan) sakınan, ana - babasına çok iyi davranan idi; o zorba ve isyankâr değildi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(12-15) (Ve Yahya doğup büyüyünce kendisini peygamber yaptık ve:) “Ey Yahya! İlahi mesaja sımsıkı sarıl!” (diye ona öğüt verdik). O, daha küçük bir oğlanken biz ona doğru ve kuşatıcı düşünme yeteneği vermiştik. O, Allah'a karşı gelmekten sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de, (Allah'ın) selamı onun üzerindeydi ve diriltileceği gün de (ona) selam olsun!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(12-14) (Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.


Çeviri : Diyanet İşleri

(12-14) 'Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl' deyip daha çocukken ona hikmet, katımızdan kalp yumuşaklığı ve safiyet verdik. O, Allah'tan sakınan ve anasına babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, baş kaldıran bir zorba değildi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ana babasına karşı iyi davranırdı, asla bir zorba ve isyankâr olmadı.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve valideynine ihsankâr idi, cebbar, isyarkâr değil idi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Anne babasına iyi davranan biriydi, zorba ve isyankar değildi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Anne ve babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, zorba ve isyankâr değildi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yine ona ana babasına bağlılık duygusu aşıladık. O dik kafalı, serkeş ve huysuz biri değildi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi.


Çeviri : Gültekin Onan

(12-13-14) (Yahyâyi ihsan etdik ve ona çocukluğunda:) «Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut» (dedik). Henüz sabî iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günâhlardan) temizlik (verdik). O, çok müttekıy idi. Anasına, babasına da itaatkârdı. Bir serkeş ve aasî değildi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve ana-babasına iyilik eden bir kimse idi; zorba ve isyankâr değildi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Anasına ve babasına karşı iyi davranırdı. Baş kaldıran bir zorba değildi.


Çeviri : İbni Kesir

Anne ve babasına karşı birr sahibiydi. Ve o, asi, cebbar değildi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ana ve babasına itaatkârdı ve isyan eden bir zorba değildi.


Çeviri : Kadri Çelik

ve ana babasına karşı saygı ve gözetme tavrı içinde; asla zorba ya da dik başlı biri değildi.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve anasıyla babasına itaatkâr idi ve bir zorba, isyankâr değildi.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Anne-babasına iyilik ederdi. İsyankâr ve zorba değildi.


Çeviri : Ömer Öngüt

Anne ve babasına iyi davranırdı. Zorba ve isyankar değildi.


Çeviri : Şaban Piriş

(12-14) "Yahya! Kitaba var kuvvetinle sarıl!" dedik ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönül de ihsan ettik. O, Allah’ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı, asla zorba ve isyankâr biri değildi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Ana babasına iyilik ediciydi, baş kaldıran bir zorba değildi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ana ve babasına itaatkârdı ve isyan eden bir zorba değildi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Anne-babasına iyilik ederdi; isyankâr bir zorba değildi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ana-babasına iyilik eden biriydi; zorba, isyancı biri değil.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk