19 / MERYEM - 18

قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا

Orjinal

Kâlet innî eûzu bir rahmâni minke in kunte tekıyyâ(tekıyyen).

1. ve leyset(i) : ve değil
2. in-nî : muhakkak ki ben
3. eûzu : ben sığınırım
4. bir rahmâni (bi er rahmâni) : Rahmân'a
5. min-ke : senden
6. in kunte : eğer sen, ..... isen
7. tekıyyen : takva sahibi

Çeviri : Transliteral

O, fenalıklardan çekinen bir adamsan demişti, rahmâna sığınırım senden.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Meryem O'nu görünce: “Ben, senden sınırsız rahmet sahibi Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyorsan, bana yaklaşma!” dedi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Meryem dedi ki: Senden, çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım! Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma).


Çeviri : Adem Uğur

(Meryem) dedi ki: "Rahmanıma sığınırım senden; eğer çok korunansan (bana yaklaşma)!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Meryem:'Ben, senden, Rahman olan Allah’a sığınırım. Eğer takvâ sahibi isen, itaatkâr ve samimi bir kulsan, Allah’a sığınıp emirlerine yapışıyor, günahlardan arınıp, azaptan korunuyorsan, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranıyorsan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincindeysen dokunma bana.' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Dedi ki: 'Ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer (fenalıktan) sakınan biriysen.'


Çeviri : Ahmet Varol

Demişti ki: "Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah)a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma)."


Çeviri : Ali Bulaç

Meryem, bu insan kılığındaki Cebraîl’e) dedi ki: “- Doğrusu ben, senden Rahman’a sığınırım. Eğer mü’min ve takva sahibi isen (fenalık yapmazsın.)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Meryem dedi ki: “Eğer saygılı biri isen, senden Rahmân'a sığınırım.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Meryem: «Eger Allah'tan sakinan bir kimse isen, senden Rahman'a siginirim» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

Meryem, «eğer (Allah'tan) korkup sakınan bir kimse isen, senden elbette Allah'a sığınırım» demişti.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Meryem onu görünce:) “Senden, O kuşatıcı rahmet ve esirgeme sahibine sığınırım! Eğer günahtan sakınan bir kimse isen (bana yaklaşma!)” dedi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Meryem, “Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)” dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Meryem: 'Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen, senden Rahman'a sığınırım' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Meryem dedi ki: Senden, çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım! Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma).


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Senden Rahman’a sığınırım“ dedi, “Erdemliysen…“


Çeviri : Edip Yüksel

(Meryem) ona ben, dedi: her halde senden rahmana sığınırım, sakınırsın eğer bir teki isen


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Meryem ona: «Ben bağışlayan Allah'a sığınırım senden, eğer Allah'tan korkan biri isen!» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Meryem: «Ben senden Rahmân (olan Allah)'a sığınırım. Eğer Allah'dan korkuyorsan (dokunma bana)» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Meryem, O'na «Ben senden «Rahman» olan Allah'a sığınırım. Eğer kötülük yapmaktan sakınan biri isen bana dokunma!» dedi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Demişti ki: "Gerçekten ben, senden Rahmana sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma)."


Çeviri : Gültekin Onan

(Meryem ona) dedi ki: «Doğrusu ben senden esirgeyici (Allaha) sığınırım. Eğer sen fenâlıkdan bihakkın sakınan (bir insan) isen (çekil yanımdan).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Meryem:) 'Doğrusu ben, senden Rahmân (olan Allah)’a sığınırım; eğer(Allah’dan) sakınan bir kimse isen (benden uzak dur)!' dedi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Rahman'a sığınırım senden, dedi. Eğer takva sahibi isen.


Çeviri : İbni Kesir

(Hz. Meryem şöyle) dedi: “Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen (bana bir zararın dokunmaz). Senden Rahmân’a sığınırım.”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Demişti ki: “Gerçekten ben, senden Rahman'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma).”


Çeviri : Kadri Çelik

(Meryem onu görünce:) "Senden, O kuşatıcı rahmet ve esirgeme Sahibi'ne sığınırım!" dedi, "Eğer O'na karşı sorumluluk bilinci taşıyorsan (bana yaklaşma)!"


Çeviri : Muhammed Esed

(Meryem) Dedi ki: «Muhakkak ben senden Rahmân'a sığınırım. Eğer sen bihakkın muttakî isen (yanımdan çekil).»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Meryem: “Senden, çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan korkan bir kimse isen (çekil yanımdan!)” dedi.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Eğer Allah’tan korkan biriysen senden Rahman’a sığınırım, dedi.


Çeviri : Şaban Piriş

Meryem irkildi ve "Ben" dedi, "Rahmana sığındım senden. Eğer Allah’ı sayıp günahtan sakınan bir kimse isen çekil yanımdan!"


Çeviri : Suat Yıldırım

(Meryem) dedi ki: "Ben senden, çok esirgeyen(Allâh)'a sığınırım. Eğer (Allah'tan) korkuyorsan (bana dokunma)."


Çeviri : Süleyman Ateş

Meryem dedi ki: “Eğer saygılı biri isen, senden Rahmân'a sığınırım.”


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Meryem 'Senden Rahmân'a sığınırım,' dedi. 'Allah'tan korkuyorsan bana dokunma.'


Çeviri : Ümit Şimşek

Meryem demişti: "Ben senden, Rahman'a sığınıyorum. Takva sahibi biriysen dikkatli ol."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk