19 / MERYEM - 74

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا

Orjinal

Ve kem ehleknâ kablehum min karnin hum ahsenu esâsen ve ri’yâ(ri’yen).

1. ve kem : ve kaç, kaç tane, nice
2. ehleknâ : biz helâk ettik
3. kable-hum : onlardan önce
4. min karnin : nesillerden
5. hum : onlar
6. ahsenu : ahsen, en güzel
7. esâsen : çeşitli mal, ev eşyası (giyecek, kullanılacak şeyler)
8. ve ri'yen : ve gösteriş, görünüş

Çeviri : Transliteral

Onlardan önce nice ümmetler helâk ettik ki mal bakımından da daha güzel mallara sahipti onlar, gösteriş bakımından da.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlardan önce gelip geçen nice toplulukları helak ettik. Öyle ki, onlar dünyevi güç ve gösterişce, sonrakilerden daha üstün idiler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.


Çeviri : Adem Uğur

Onlardan önce, nice nesilleri helâk ettik ki, onlar zenginlik ve görünüş itibarıyla daha iyiydiler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlardan önce de, daha varlıklı, daha gösterişli nice nesilleri helâk ettik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik ki, onlar eşya ve gösterişce daha güzeldiler!


Çeviri : Ahmet Varol

Onlardan önce nice insan nesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim, kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.


Çeviri : Ali Bulaç

Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişçe daha güzel nice asırlar halkını helâk etmişiz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Oysa, biz onlardan önce gelip geçen, onlardan daha güçlü ve dış görünüş olarak onlardan daha üstün olan nice nesilleri helâk ettik.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlardan once nice nesilleri yok ettik ki, onlar varlikca ve gosterisce bunlardan daha ustunduler.


Çeviri : Bekir Sadak

Oysa onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki malca da, gösterişçe de daha (güçlü ve) güzel idiler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz onlardan önce, mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helâk ettik.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, onlar varlıkça ve gösterişçe bunlardan daha üstündüler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlardan önce, daha varlıklı ve daha gösterişli nice nesilleri yok ettik.


Çeviri : Edip Yüksel

Halbuki biz kendilerinden evvel meta' ve manzaraca daha güzel nice karınlar helâk etmişiz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Oysa Biz, kendilerinden önce mal ve görünüm bakımından daha güzel nice kuşakları helak etmişiz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişce daha güzel nice asırlar halkını helak etmişizdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Oysa biz eski dönemlerde onlardan daha varlıklı ve daha gösterişli nice kuşakları yokettik.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlardan önce nice insan nesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.


Çeviri : Gültekin Onan

Biz onlardan evvel nice asır (lar halkını) helak etdik ki onlar mal ve metâ'ca da, gösterişce de daha güzeldiler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hâlbuki onlardan önce nice nesilleri helâk etmişizdir ki, onlar eşyâca ve gösterişçe daha güzeldiler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, varlıkça ve gösterişçe bunlardan çok daha üstündüler.


Çeviri : İbni Kesir

Onlardan önce, mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helâk ettik.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onlardan önce de servet ve görünüm bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.


Çeviri : Kadri Çelik

Oysa, Biz onlardan önce gelip geçen nice kuşakları helak ettik; öyle ki, onlar dünyevi güç ve dış görünüş olarak berikilerden daha üstündüler!


Çeviri : Muhammed Esed

Halbuki, Biz onlardan evvel nice asırlar (ahalisini) helâk ettik ki, onlar eşyaca ve manzara itibariyle daha güzel idiler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Halbuki biz bunlardan önce, malca ve gösteriş bakımından güzel olan nice nesiller helâk ettik.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlardan önce nice nesilleri helak etmiştik, onların malları ve görünüşleri daha güzeldi.


Çeviri : Şaban Piriş

Halbuki Biz onlardan önce, gerek mal ve eşyaları, gerek gösterişleri daha güzel durumda olan öyle nesiller helâk ettik ki saymaya gelmez.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onlardan önce nice nesiller helâk ettik ki onlar eşyaca ve gösterişce daha güzeldi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlardan önce nice insan kuşaklarını yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim, kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Oysa Biz onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onlardan önce nice kuşaklar helak ettik ki, malca ve manzaraca daha alımlıydılar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk