19 / MERYEM - 86

وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

Orjinal

Ve nesûkul mucrimîne ilâ cehenneme virdâ(virden).

1. ve nesûku : ve sevkedeceğiz
2. el mucrimîne : mücrimler, suçlular
3. ilâ cehenneme : cehenneme (cehennemde)
4. virden : susamış olarak

Çeviri : Transliteral

Ve mücrimleri susamış bir halde cehenneme sevk ederiz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Günaha gömülüp gitmiş olanları, susamış bir vaziyette cehenneme sürüp götürürüz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Günahkârları da susuz olarak cehenneme süreceğiz.


Çeviri : Adem Uğur

Suçluları da suya hasret olarak Cehennem'e sevk ettiğimizde!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsileri, suçluları, suya götürülen susamış bir sürü gibi cehenneme sevkedeceğimiz gün, kimse şefaatten nasiplenemeyecek.


Çeviri : Ahmet Tekin

Günâhkârları da susuz topluluk halinde cehenneme sürdüğümüz (gün),


Çeviri : Ahmet Varol

Suçlu günahkarları susamışlar olarak cehenneme süreceğiz.


Çeviri : Ali Bulaç

Mücrimleri de susuz olarak Cehennem’e süreceğiz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(85-86) Takvâ sahiplerini Rahmân'ın huzurunda, O'na gelmiş konuklar olarak topladığımız gün, suçluları suya götürür gibi cehenneme süreriz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(85-86) Sakinanlari o gun Rahman'in huzurunda O'na gelmis konuklar olarak toplariz, suclulari suya goturur gibi cehenneme sureriz.


Çeviri : Bekir Sadak

Suçlu günahkârları ise susuz bir vaziyette Cehennem'e sürüp götüreceğiz.


Çeviri : Celal Yıldırım

(85-86) O gün kötülükten sakınanları seçkin konuklara yaraşır bir saygınlıkla, Rahman'ın huzurunda bir araya getireceğiz. Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(85-86) Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün!


Çeviri : Diyanet İşleri

(85-86) sakınanları o gün Rahman'ın huzurunda O'na gelmiş konuklar olarak toplarız, suçluları suya götürür gibi cehenneme süreriz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(85-87) Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve suçluları, susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün,


Çeviri : Edip Yüksel

Mücrimleri de susuz olarak Cehenneme sevkedeceğiz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

suçluları da susuz olarak cehenneme sevk edeceğiz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Buna karşılık ağır günahkârları, susamış hayvan sürüleri gibi cehenneme süreriz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Suçlu günahkarları susamışlar olarak cehenneme süreceğiz.


Çeviri : Gültekin Onan

(85-86) Müttakıyleri O çok esirgeyici (Allahın) huzuruna (süvari elçiler gibi) toplayacağımız, günahkârları ise susuz olarak cehenneme süreceğimiz gün,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Günahkârları da susamış oldukları hâlde Cehenneme süreriz!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Mücrimleri de suya götürür gibi cehenneme süreriz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve mücrimleri (suçluları), susamış olarak cehenneme sevkedeceğiz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Suçlu günahkârları da susamışlar olarak cehenneme süreceğiz.


Çeviri : Kadri Çelik

ve günaha gömülüp gitmiş olanları, suvarmaya götürülen susuz bir sürü gibi cehenneme sürüklediğimiz (Gün);


Çeviri : Muhammed Esed

Ve günahkârları da cehenneme susamış olarak sevkedeceğizdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Suçluları da susamış olarak cehenneme süreriz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Günahkarları ise susuz olarak Cehenneme süreriz.


Çeviri : Şaban Piriş

Suçluları da susuz olarak o yakıcı cehenneme süreceğiz.


Çeviri : Suat Yıldırım

Suçluları da yaya ve susuz olarak cehenneme sürdüğümüz (gün),


Çeviri : Süleyman Ateş

Suçlu günahkârları da, susamışlar olarak cehenneme süreceğiz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Mücrimleri de susuz halde Cehenneme süreriz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Suçluları da susuz ve yaya olarak cehenneme sevk ederiz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk