19 / MERYEM - 87

لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

Orjinal

Lâ yemlikûneş şefâate illâ menittehaze inder rahmâni ahdâ(ahden).

1. lâ yemlikûne : yapamaz, gücü yetmez, malik değil
2. eş şefâate : şefaat
3. illâ men : ancak kim, kişi, kimse
4. ittehaze : edindi
5. inde er rahmâni : Rahmân'ın katında
6. ahden : bir ahd, kesin söz

Çeviri : Transliteral

Rahmandan ahd almış olanlardan başkaları şefaat de edemez.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah katında söz ve izin alandan başkasının şefaate gücü yetmez.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O gün Rahmân (olan Allah)'ın nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.


Çeviri : Adem Uğur

Rahman'ın indînde ahd edinmiş (hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış) olandan başkası, şefaat edemeyecek!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Rahmet sahibi Rahman olan Allah katında imanları ile, İslâm’daki sadakatleri ile, rızâyı ilâhîye mazhar olan amelleri ile taahhüt alanların, söz alanların dışında kimse şefaatten nasiplenemiyecek.


Çeviri : Ahmet Tekin

Rahman'ın katında bir ahid almış olanların dışındakiler şefaat hakkına sahip olamazlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Rahmanın katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olmayacaklardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Rahman’ın katında bir ahd (iman edip söz ve izin) almış olan kimseden başkaları şefaat etmeye sahip olamıyacaklardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O gün, Rahmân'ın katında bir söz almamış olandan başkası asla şefaatte bulunamayacaktır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Rahman'in katinda bir ahd almis olandan baskasi asla sefaatte bulunamiyacaktir.


Çeviri : Bekir Sadak

Rahmân'ın yanında bir söz almış olandan başkası şefaate yetkili olmayacak..


Çeviri : Celal Yıldırım

Rahman'ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Rahman'ın katında bir ahd almış olandan başkası asla şefaatte bulunamıyacaktır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(85-87) Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Rahman’ın yanında söz almış olanlardan başkası şefaat (aracılık) edemez.


Çeviri : Edip Yüksel

Rahmanın nezdinde bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaate malik olamıyacaklar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Rahman'ın katında bir söz almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(O gün) Rahmân (olan Allah)'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'ın bu yolda yetki verdiği kimseler dışında hiç kimse bir başkasına aracılık, şefaat edemez.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Rahmanın katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olmayacaklardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Çok esirgeyici (Allahın) nezdinde ahd edinmiş olanlardan başkaları şefaat (hakkına) mâlik olmayacaklardır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(O gün,) Rahmân’ın katında söz (izin) almış olanlardan başkası şefâat (hakkın)a sâhib olmayacaktır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Rahman'ın katında, ahid almış olanlardan başkası asla şefaatta bulunamayacaktır.


Çeviri : İbni Kesir

Rahmân’ın indinde, ahd ittihaz edenlerden (Allah’tan ahd alanlardan) başkası şefaate malik olamaz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Rahmanın katında ahit almışların dışında, (onlar) şefaate malik olamayacaklardır.


Çeviri : Kadri Çelik

(bu Günde, hayattayken) O sınırsız rahmet Sahibi'yle bir bağ, bir bağlantı içine girmiş olmadıkça kimse şefaatten pay alamayacaktır.


Çeviri : Muhammed Esed

Şefaate mâlik olamayacaklardır, ancak Rahmân'ın nezdinde bir ahd alan müstesna.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Rahman'ın huzurunda söz ve izin alandan başkasının şefaata gücü yetmez (izin verilmez).


Çeviri : Ömer Öngüt

Rahman’ın katında bir söz almış olandan başka hiç bir kimse şefaat edemez.


Çeviri : Şaban Piriş

Rahman’ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek.


Çeviri : Suat Yıldırım

Yalnız Rahmân'ın huzûrunda söz almış olanlardan başkaları şefâ'at edemezler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Rahmanın katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olamayacaklardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Rahmân'dan bir söz almış olanlar dışında hiç kimsenin o gün şefaat yetkisi olmaz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Rahman katında söz almış olandan başkaları şefaat imkânı bulamazlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk