19 / MERYEM - 94

لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

Orjinal

Lekad ahsâhum ve addehum addâ(adden).

1. lekad : andolsun ki
2. ahsâ-hum : onları hesap etti, tespit etti
3. ve adde-hum : ve onları saydı
4. adden : sayarak

Çeviri : Transliteral

Andolsun ki hepsini topluluk bakımından da saymıştır, tek tek de ve hepsini, hepsinin ahvâlini bilir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Doğrusu O, kullarını bilgisiyle kuşatmış, herşeylerini ve nefeslerini birer birer saymıştır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki (Rahman) onları çok yönlü tüm detaylarıyla bilir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun ki, Allah onların hepsinin sayımını yapmış, sicile geçirmiştir. Onları teker teker saymıştır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun O, onların tümünü kuşatmış ve sayı olarak da saymıştır.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.


Çeviri : Ali Bulaç

Yemin olsun ki, Allah hepsini kuşatmış, sayılarını ve işlerini bilmiştir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki onlarin adedini bilmis ve teker teker saymistir.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki, O, onları birer birer sayıp hesaplamıştır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun ki, O bunların hepsini bilgisiyle kuşatmış, sayılarını tespit etmiştir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki onların adedini bilmiş ve teker teker saymıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onları kuşatmış ve tek tek saymıştır.


Çeviri : Edip Yüksel

Kasem olsun ki hepsini ihsa etmiş, hepsini sayı ile ta'dad buyurmuştur


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, hepsini kuşatmış ve hepsini bir bir saymıştır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah, onları bir bir sayarak hesaba geçirmiştir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki O, bunları cem'iyyet olarak da saymış, ferdler olarak da saymışdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

And olsun ki (O), onları (ilmiyle) kuşatmış, hem onları (ve yaptıklarını) birer birer saymıştır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır.


Çeviri : İbni Kesir

Andolsun ki onları, tek tek adetlendirerek tespit etti (saydı).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz (Allah) onların tümünü ilmi ile kuşatmış ve teker teker saymıştır


Çeviri : Kadri Çelik

doğrusu, O bunların hepsini bilgisiyle kuşatmış, teker teker saymıştır;


Çeviri : Muhammed Esed

Kasem olsun ki, onları kuşatmıştır ve onları saymakla saymıştır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah onların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah, onların hepsini tek tek sayıp, kaydetmiştir.


Çeviri : Şaban Piriş

O bunların hepsini ilmi ile ihata etmiş, tek tek tesbit etmiştir.


Çeviri : Suat Yıldırım

O, onların hepsini kuşatmış ve onları bir bir saymıştır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak da saymış bulunmaktadır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah onların hepsini kuşatmış, herbirini tek tek saymıştır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, O onların hepsini kuşatmış ve tamamını tek tek saymıştır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk