19 / MERYEM - 96

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا

Orjinal

İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti se yec’alu lehumur rahmânu vuddâ(vudden).

1. inne ellezîne : muhakkak ki, hiç şüphesiz onlar
2. âmenû : îmân ettiler
3. ve amilu es sâlihâti : ve salih ameller (nefs tezkiyesi) yapanlar
4. se yec'alu : kılacak, yapacak
5. lehum er rahmânu : Rahmân onlar için
6. vudden : muhabbet, sevgi

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki inanan ve iyi işlerde bulunanlara karşı rahman, gönüllere bir sevgidir verir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah, iman edip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyanları, sevgiyle kuşatacaktır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.


Çeviri : Adem Uğur

İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler için, Rahmet sahibi Rahman olan Allah kullarının gönüllerine bir sevgi yerleştirecektir.


Çeviri : Ahmet Tekin

İman edip de salih ameller işleyenlere Rahman bir sevgi verecektir.


Çeviri : Ahmet Varol

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır.


Çeviri : Ali Bulaç

İman edip salih ameller işleyenler var ya, Rahman bunlara bir sevgi verecek (onları gönüllere sevdirecektir.)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İman edip iyi amellerde bulunanlara gelince, Allah onlar için bir sevgi yaratacaktır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

inanip yararli is isleyenleri Rahman sevgili kilacaktir.


Çeviri : Bekir Sadak

İmân edip İyi yararlı amellerde bulunanları elbette Rahman (olan Allah) sevgili kılar.


Çeviri : Celal Yıldırım

İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahman (olan Allah, kalplerde) bir sevgi yaratarak (onları herkese) sevdirecektir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.


Çeviri : Diyanet İşleri

İnanıp yararlı iş işleyenleri Rahman sevgili kılacaktır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlara Rahman sevgi bağışlar.


Çeviri : Edip Yüksel

İyman edip salih işler yapanlar muhakkak, rahman onlar için bir meveddet (bir sevgi) verecek gönüllere sevdirecektir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İman edip yararlı işler yapanlar ise, muhakkak Rahman, onlar için bir sevgi verecek, gönüllere sevdirecektir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İman edip iyi ameller işleyenlere gelince Allah, onlara sevgi armağan edecektir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İnananlar ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır.


Çeviri : Gültekin Onan

Hakıykat îman edib de iyi iyi işler yapanlar (yok mu?) çok esirgeyici (Allah) onlar için (gönüllerde) bir sevgi verecekdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Doğrusu îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onlar için,(kalblerde) bir sevgi kılacaktır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenleri, Rahman sevgili kılacaktır.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki âmenû olanları ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanları, Rahmân, muhabbet duyulanlar (sevilenler) kılacak.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar (var ya), Rahman, onlar için (insanların kalbinde) bir sevgi kılacaktır.


Çeviri : Kadri Çelik

Sınırsız rahmet Sahibi, imana erişip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyanları sevgiyle kuşatacaktır;


Çeviri : Muhammed Esed

O kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, muhakkak ki Rahmân, onlar için (kalplerde) bir sevgi vücuda getirecektir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İman edip sâlih ameller işleyenler için Rahman bir sevgi peyda edecektir.


Çeviri : Ömer Öngüt

İman edenler ve doğruları yapanlar ise Rahman onlara sevgi ile yaklaşacaktır.


Çeviri : Şaban Piriş

İman edip, makbul ve güzel işler yapanları Rahman, (hem Allah, hem de mahluklar nezdinde) sevimli kılacaktır.


Çeviri : Suat Yıldırım

İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahmân, (gönüllerde) bir sevgi yaratacak(onları herkese sevdirecek)tir.


Çeviri : Süleyman Ateş

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İman eden ve güzel işler yapanlar için Rahmân bir sevgi vücuda getirecektir.


Çeviri : Ümit Şimşek

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk