74 / MÜDDESSİR - 2

قُمْ فَأَنذِرْ

Orjinal

Kum fe enzir.

1. kum : siz, sizi
2. fe : o zaman, böylece
3. enzir : uyar

Çeviri : Transliteral

Kalk da korkut.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Kalk ve insanları uyar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kalk, ve (insanları) uyar.


Çeviri : Adem Uğur

Kalk da uyar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kalk, meydanlara çık, İslamı öğret, insanların ihtiyaçlarıyla sorumluluklarıyla ilgilen, Müslümanları denetle, artık insanları ve cinleri uyar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Kalk ve uyar.


Çeviri : Ahmet Varol

Kalk (ve) bundan böyle uyar.


Çeviri : Ali Bulaç

Kalk da (kavmini Allah’ın azabı ile) korkut; (iman etmezlerse azaba uğrıyacaklarını kendilerine haber ver).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kalk ve uyar!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Kalk da uyar.


Çeviri : Bekir Sadak

Kalk da (yanlış yolda olanları) uyar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Kalk ve (yanlış yolda olanları) uyar!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Kalk da uyar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Kalk da uyar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Kalk, ve (insanları) uyar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kalk ve uyar.


Çeviri : Edip Yüksel

Kalk artık inzar et


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

kalk artık uyar,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kalk da uyar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Kalk (ve) bundan böyle uyar.


Çeviri : Gültekin Onan

kalk, artık (kâfirleri azâb ile) korkut.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Kalk! (Ve) artık (insanları Allah’ın azâbı ile) korkut!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kalk ve uyar.


Çeviri : İbni Kesir

Kalk, artık inzar et (uyar).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kalk (ve) bundan böyle uyarıp korkut.


Çeviri : Kadri Çelik

Kalk ve uyar!


Çeviri : Muhammed Esed

Kalk artık korkut.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kalk da (insanları) uyar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kalk ve uyar.


Çeviri : Şaban Piriş

(1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!


Çeviri : Suat Yıldırım

Kalk, uyar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Kalk (ve) bundan böyle uyarıp korkut.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kalk ve uyar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kalk da uyar!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk