74 / MÜDDESSİR - 24

فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

Orjinal

Fe kâle in hâzâ illâ sihrun yu’ser(yu’seru).

1. fe : o zaman, böylece
2. kâle : dedi
3. in : eğer
4. hâzâ : bu
5. illâ : ancak, sadece
6. sihrun : bir sihir, bir aldatma
7. yu'seru : aktarılan, nakledilen

Çeviri : Transliteral

Derken bu, ancak dedi, eskiden beri söylenegelen bir büyü.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve dedi: Bu Muhammed'in söyledikleri eskiden beri söylenen, aktarılagelen bir sihir, bir sihirbaz sözünden başkası değildir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir.


Çeviri : Adem Uğur

Ve şöyle dedi: "Bu nakledilen büyüleyici bir sözden başka bir şey değil!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Bunlar, öteden beri anlatılan, öğretilen büyüleyerek aklı etki altına alan sözlerden ibaret.' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

'Bu aktarılagelen bir büyüden başka bir şey değildir' dedi.


Çeviri : Ahmet Varol

Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.


Çeviri : Ali Bulaç

Şöyle dedi: “- Bu ancak (başka sihirbazdan) öğrenilen bir sihirdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(21-25) Sonra baktı. Sonra yüzünü ekşitti ve suratını astı. Sonra arkasını döndü ve kibirlendi. Şöyle dedi: “Bu, sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu yalnızca bir insan sözüdür.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(24-25) «Bu sadece ogretilegelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnizca bir insan sozudur» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

Ve «Bu ancak anlatılagelen bir sihirden başkası değildir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(24-25) Ve “Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür ve bu, ancak insan sözüdür” dedi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(23-24) Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: “Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(24-25) 'Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnızca bir insan sözüdür' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Bu,' dedi, 'etkileyici bir büyüden başka bir şey değil.'


Çeviri : Edip Yüksel

Bu, dedi «başka değil, bir sihri müser


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bu, dedi, başka değil sadece ötedenberi nakledilegelen bir sihirdir,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ve dedi ki; «Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.


Çeviri : Gültekin Onan

«Bu, dedi, (sihirbazlardan öğrenilib) rivayet edilen bir sihirden başkası değil».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Nihâyet dedi ki: 'Bu (Kur’ân), (öteden beri) anlatılagelen bir sihirden başka bir şey değildir!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve dedi ki: Bu; sadece öğretilegelen bir büyüdür.


Çeviri : İbni Kesir

Sonunda: “Bu sadece, olsa olsa nakledilen bir büyüdür.” dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Böylece, “Bu, yalnızca aktarılarak öğrenilen bir büyüdür” dedi.


Çeviri : Kadri Çelik

ve: "Bu, (eski zamanlardan) intikal eden büyüleyici bir sözdür!


Çeviri : Muhammed Esed

(24-25) Artık dedi ki: «Bu, naklolunagelen, bir sihirden başka değildir. Bu başka değil, ancak insan lâkırdısıdır.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dedi ki: "Bu, sadece nakledilen bir sihirdir. "


Çeviri : Ömer Öngüt

Ve şöyle dedi: -Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir.


Çeviri : Şaban Piriş

"Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir." dedi.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Bu dedi, rivâyet edilip öğretilen bir büyüden başka bir şey değildir."


Çeviri : Süleyman Ateş

Böylece: «Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür» dedi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Dedi ki: 'Bu çok cazibeli bir büyü.


Çeviri : Ümit Şimşek

Şöyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk