74 / MÜDDESSİR - 3

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

Orjinal

Ve rabbeke fe kebbir.

1. ve rabbe-ke : ve senin Rabbin
2. fe : o zaman, böylece
3. kebbir : tekbir et, yücelt

Çeviri : Transliteral

Ve Rabbini büyük bil.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Rabbinin büyüklüğünü duyur, bildir. Çünkü büyüklük sadece O'na aittir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sadece Rabbini büyük tanı.


Çeviri : Adem Uğur

Rabbinin yüce azametini fark et!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Yalnız Rabbini yücelt, O’nun büyüklüğünden bahset.


Çeviri : Ahmet Tekin

Rabbini tekbir et (yücelt).


Çeviri : Ahmet Varol

Rabbini tekbir et (yücelt).


Çeviri : Ali Bulaç

Rabbini yücelt, (O’nu tenzîh et).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Sadece Rabbini yücelt!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Rabbini yucelt.


Çeviri : Bekir Sadak

Rabbinin büyüklüğünü an.


Çeviri : Celal Yıldırım

Rabbinin büyüklüğünü, yüceliğini dile getir!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Rabbini yücelt.


Çeviri : Diyanet İşleri

Rabbini yücelt.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Sadece Rabbini büyük tanı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Rabbini yücelt.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve rabbını artık büyükle


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

ve Rabbini artık büyükle,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sadece Rabbini yücelt.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Rabbinin büyüklüğünü dile getir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Rabbini tekbir et (yücelt).


Çeviri : Gültekin Onan

Rabbini büyük tanı,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(3-4) Hem Rabbini, artık (bütün âleme tekbîr ile) büyükle! Elbiseni de temizle!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Rabbını da tekbir et.


Çeviri : İbni Kesir

Ve (O) senin Rabbin, öyleyse (O’nu) tekbir et (yücelt).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve Rabbini büyüklük ile an.


Çeviri : Kadri Çelik

Rabbinin büyüklüğünü ve yüceliğini an!


Çeviri : Muhammed Esed

(3-4) Ve Rabbini büyüklük ile an. Ve elbiseni imdi temizle.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sadece Rabbini büyük tanı.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ve Rabbinin büyüklüğünü açıkla.


Çeviri : Şaban Piriş

(1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!


Çeviri : Suat Yıldırım

Rabbini tekbir et (O'nun büyüklüğünü an),


Çeviri : Süleyman Ateş

Rabbini tekbir et (yücelt)


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Rabbinin büyüklüğünü an.


Çeviri : Ümit Şimşek

Rabbinin yüceliğini duyur!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk