74 / MÜDDESSİR - 49

فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ

Orjinal

Fe mâ lehum anit tezkireti mu’rıdîn(mu’rıdîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. : olmadı
3. lehum : onlarındır, onlar için vardır
4. an(i) et tezkireti : zikirden, öğütten
5. mu'rıdîne : yüz çeviren kimseler

Çeviri : Transliteral

Derken ne oluyor onlara ki öğütten, Kur'ân'dan yüz çevirmedeler, kaçmadalar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O halde bunca insanlara ne oluyor ki, Kur'ân'ın uyarmalarından yüz çevirmede ve kaçmaktadırlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Böyle iken onlara ne oluyor ki, öğütten yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Adem Uğur

Onlara ne oluyor ki, hatırlatıcıdan yüz çeviricidirler?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar nelerine güveniyorlar da, öğütün, Kur’ân’ın tebliğine, yaşanmasına engel tedbirler alıp yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Ahmet Tekin

Böyleyken, onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Ahmet Varol

Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?


Çeviri : Ali Bulaç

Böyle iken onlara (Mekke halkına) ne oluyor ki, Kur’an’dan yüz çeviriyorlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Oyleyken, bunlara ne oluyor ki ogutten yuz ceviriyorlar?


Çeviri : Bekir Sadak

Onlara ne oluyor ki öğütten yüzçeviriyorlar ?!


Çeviri : Celal Yıldırım

(49-51) Böyle iken onlara ne oluyor da, aslandan korkup kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi (Kur'an'daki) öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri

Öyleyken, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(49-51) Böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Öyleyse neden bu mesajdan yüz çeviriyorlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Ya şimdi ne ma'ziretleri var o öğüdden yüz çevirirlerken


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O öğütten yüz çevirirlerken şimdi ne mazeretleri var?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şimdi o Kur'ân'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O halde onlar niye hatırlatmalara, öğütlere yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?


Çeviri : Gültekin Onan

Böyle iken şunlara ne oluyor ki (haalâ) öğüd (kabul etmek) den yüz çeviricidirler?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şimdi onlara ne oluyor ki o nasîhatten yüz çeviricidirler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O halde bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?


Çeviri : İbni Kesir

Buna rağmen, onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Buna rağmen, onlara ne oluyor da hatırlatmadan (Kur'an'dan) yüz çevirip duruyorlar?


Çeviri : Kadri Çelik

O halde, onlara ne oluyor ki bütün öğütlerden yüz çeviriyorlar,


Çeviri : Muhammed Esed

(48-49) Artık onlara şefaat edecek olanların şefaati bir fâide verecek değildir. Onlar için ne var ki öğütten yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Öyleyken bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Ömer Öngüt

Öyleyse, onlara ne oluyor da uyarıdan yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Şaban Piriş

(49-51) Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşaddan arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar?


Çeviri : Suat Yıldırım

Böyle iken onlara ne oluyur ki öğütten yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Süleyman Ateş

Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ne oluyor onlara ki öğütten yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Ümit Şimşek

Ne oluyor onlara da öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk