74 / MÜDDESSİR - 52

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً

Orjinal

Bel yurîdu kullumriin minhum en yu’tâ suhufen muneşşereh (muneşşereten).

1. bel : hayır, bilâkis
2. yurîdu : diler, ister
3. kullu : bütün hepsi
4. imriin : adam, erkek (insan)
5. min-hum : onlardan
6. en yu'tâ : verilmesi
7. suhufen : sahifeler
8. muneşşereten : neşredilmiş, yayınlanmış, yazılmış

Çeviri : Transliteral

Hayır, onların herbiri, ister ki apaçık sahîfeler verilsin onlara.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Evet o inkârcılar; hepsinin davet olundukları Kur'ân yetmezmiş gibi kendilerine özel sahifeler ve kitaplar gönderilmesi gerektiğini iddia ederler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.


Çeviri : Adem Uğur

Belki de her biri, kendisine (vahiy inip) açılmış sahifeler verilmesini diler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Üstelik her biri, kendisine senin peygamberliğini belgeleyen, yayınlanmış resmî belgeler verilmesini istiyor.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hayır; onlardan her bir kişi kendisine, açılmış sayfalar verilmesini istiyor.


Çeviri : Ahmet Varol

Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.


Çeviri : Ali Bulaç

Doğrusu, onlardan her biri (Allah tarafından) kendisine okuyacak olduğu ayrı kitablar dağıtılmasını istiyor, (ki orada peygambere iman etmek gerektiğine dair Allah’ın emrini bulsun).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Hayir; her biri onune acilivermis sahifeler verilmesini ister.


Çeviri : Bekir Sadak

Hayır, onlardan her kişi kendisine açık sâhifeler verilmesini isterler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır (Allah tarafından dağıtılmış) kutsal sayfalar (verilmesini) istiyorlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.


Çeviri : Diyanet İşleri

Hayır; her biri önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.


Çeviri : Edip Yüksel

Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yok! Onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler (ihtarnameler) dağıtılmasını istiyor.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.


Çeviri : Gültekin Onan

Evet, onlardan herkişi kendisine neşredilecek sahîfeler verilmesini ister.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hayır, onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.


Çeviri : İbni Kesir

Hayır, onların hepsi, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hayır! Onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.


Çeviri : Kadri Çelik

Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler!


Çeviri : Muhammed Esed

(50-52) Sanki onlar, arslanlardan ürkerek firar etmiş yaban eşekleridir. Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! Onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor.


Çeviri : Ömer Öngüt

Belki de onların her biri önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler!


Çeviri : Suat Yıldırım

Hayır, onlardan her kişi kendisine açılan sahifeler verilmesini istiyor.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hayır; onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İstiyorlar ki, herbirine ayrı ayrı sayfalar dağıtılsın.


Çeviri : Ümit Şimşek

İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk