47 / MUHAMMED - 1

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ

Orjinal

Ellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi edalle a’mâlehum.

1. ellezîne : ki onlar
2. keferû : inkâr ettiler
3. ve saddû : ve men ettiler, engellediler
4. an sebîlillâhi (sebîli allâhi) : Allah'ın yolundan
5. edalle : dalâlette bıraktı, saptırdı
6. a'mâle-hum : onların amelleri

Çeviri : Transliteral

Kâfir olanların ve halkı, Allah yolundan çıkaranların, hayır sanarak yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar ki, Allah'tan gelen gerçekleri tanımayarak kâfir oldular. Allah yolundan döndüler ve Allah yoluna girmek isteyenleri çevirmek istediler. Allah onların bütün iş ve çabalarını boşa çıkaracak.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Adem Uğur

Hakikat bilgisini inkâr edenler ve Allâh yolundan alıkoyanlar, yaptıkları boşa gidenlerdir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, insanları, Allah yolundan, İslâm’a girmekten alıkoyanların, İslâmî hayatı yaşamaya, İslâmî faaliyetlere engel tedbirler alanların amellerini Allah zayi eder.


Çeviri : Ahmet Tekin

İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanların amellerini (Allah) boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlar ki inkâr ettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Ali Bulaç

Kâfir olanların ve Allah yolundan dönenlerin bütün amellerini, Allah boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah, inkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarmıştır.[557]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alikoyanlarin islerini bosa cikarir.


Çeviri : Bekir Sadak

Onlar ki inkâra saptılar ve Allah yolundan çevirip alıkoydular, Allah onların işlerini boşa çıkarır.


Çeviri : Celal Yıldırım

İnkâr edenler ve Allah yolundan (insanları) alıkoyanlar var ya; işte Allah, onların bütün (güzel ve iyi) işlerini değersiz kılmıştır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; işte, Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İnkar edip ALLAH'ın yolundan ayrılanların tüm işlerini O boşa çıkarır.


Çeviri : Edip Yüksel

Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler, Allah amellerini boşa gidermektedir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar ki, inkar etmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler; Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah, inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlar ki küfrettiler ve Tanrı'nın yolundan alıkoydular, (işte Tanrı da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Gültekin Onan

Küfredib de Allahın yolundan yüz çevirenlerin amellerini (Allah) boşa çıkarmışdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İnkâr edenler ve Allah yolundan men' edenler yok mu, (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Küfredip de Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah, boşa çıkarır.


Çeviri : İbni Kesir

İnkâr edenlerin ve (insanları) Allah’ın yolundan men edenlerin amellerini (Allah) boşa çıkardı.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah küfre sapanların ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarır.


Çeviri : Kadri Çelik

Hakikati inkara şartlanmış olan ve (başkalarını) Allah yolundan alıkoymaya kalkışanlar; Allah, işte onların bütün (güzel ve iyi) işlerini değersiz kılacaktır.


Çeviri : Muhammed Esed

O kimseler ki, kâfir oldular ve Allah'ın yolundan men'e çalıştılar (Allah) onların amellerini iptâl etmiştir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Ömer Öngüt

İnkar edenler ve Allah’ın yolundan saptıranların çalışmalarını Allah boşa çıkardı.


Çeviri : Şaban Piriş

İnkâr edip insanları Allah’ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh, inkâr edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İnkâr eden ve halkı Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Küfre saplanıp Allah'ın yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini O, boşa çıkarmıştır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk