47 / MUHAMMED - 11

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ

Orjinal

Zâlike bi ennallâhe mevlellezîne âmenû ve ennel kâfirîne lâ mevlâ lehum.

1. zâlike : işte bu, bu
2. bi ennallâhe : muhakkak ki Allah
3. mevlellezîne : velîsidir o kimselerin
4. âmenû : îmân ettiler
5. ve enne : ve olduğunu
6. el kâfirîne : kâfirler
7. lâ mevlâ : dost yoktur
8. lehum : onlarındır, onlar için vardır

Çeviri : Transliteral

Böyle bu, çünkü şüphe yok ki Allah, inananların yardımcısıdır ve şüphe yok ki kâfirlerin yardımcısı yoktur.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu böyle olacaktır, çünkü Allah iman edenlerin koruyucusu ve yardımcısıdır. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin ise, bir yardımcısı ve koruyucusu yoktur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bu, Allah'ın, inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.


Çeviri : Adem Uğur

İşte (gerçek durum) bu! Allâh, iman edenlerde Mevlâ'dır! Hakikat bilgisini inkâr edenlere gelince, onların mevlâsı yoktur!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bütün bunlar, Allah’ın, iman edenlerin mevlâsı, emrinde oldukları otorite, koruyucuları olması; kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar eden kâfirlerin, nankörlerin de, mevlâlarının, koruyucularının olmaması dolayısıyladır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bu, Allah'ın iman edenlerin dostu olması, inkâr edenlerin ise hiç dostlarının olmaması sebebiyledir.


Çeviri : Ahmet Varol

İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin velisidir; kafirlerin ise, velisi yoktur.


Çeviri : Ali Bulaç

Sebebi şu: Çünkü Allah, iman edenlerin yardımcısıdır. Kâfirlere gelince; onların yardımcısı yoktur.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Çünkü Allah, inananların yardımcısıdır. Kâfirlerin ise dostları yoktur.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Cunku Allah inananlarin sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur. *


Çeviri : Bekir Sadak

Bu böyledir. Çünkü Allah, imân edenlerin dostu ve sahip çıkanıdır. Kâfirlerin ise hiçbir dost ve sahip çıkanı yoktur.


Çeviri : Celal Yıldırım

Bu böyledir. Allah, (iyi niyet ve gayretlerinden dolayı) inananların yardımcısı ve koruyucusudur. İnkârcıların ise, hiçbir yardımcısı ve koruyucusu yoktur.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bu, Allah’ın inananların yardımcısı olması, inkâr edenlerin ise, hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Çünkü Allah inananların sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bu, Allah'ın, inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Çünkü ALLAH inananların koruyucusudur. İnkarcıların ise bir koruyucusu yoktur.


Çeviri : Edip Yüksel

Öyle, çünkü Allah iyman edenlerin mevlâsıdır, kâfirlere gelince onlar için mevlâ yoktur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Öyledir, çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır, kafirler için ise yardımcı yoktur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bu böyledir. Çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır. İnkâr edenlerin ise yardımcısı yoktur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Çünkü Allah inananların sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İşte böyle; çünkü Tanrı, inananların velisidir; kafirlerin ise velisi yoktur.


Çeviri : Gültekin Onan

Bunun sebebi şudur: Çünkü Allah şübhesiz iman edenlerin velîsi (yardımcısı) dır. Kâfirler (e gelince: hakıykaten) onların velîsi (yardımcısı) yokdur.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bunun sebebi şudur: Şübhesiz Allah, îmân edenlerin yardımcısıdır; doğrusu kâfirlere gelince, onlar için bir yardımcı yoktur.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte böyle. Çünkü Allah, imanetmiş olanların Mevla'sıdır. Kafirlere gelince; muhakkak ki onların mevlası yoktur.


Çeviri : İbni Kesir

Bu, Allah’ın âmenû olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kâfirlerin ise gerçek dostu (mevlâsı) yoktur.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bu, Allah'ın, iman edenlerin velisi olmasından dolayıdır. Küfre sapanlar (var ya), onların velisi yoktur.


Çeviri : Kadri Çelik

Böyle (olacaktır,) çünkü Allah iman edenlerin koruyucusudur, hakikati inkar edenlerin ise bir koruyucusu yoktur.


Çeviri : Muhammed Esed

(9-11) O öyledir, çünkü, şüphesiz onlar, Allah'ın indirdiğini kerih gördüler. Artık (Allah da) Onların amellerini iptâl etti. Yeryüzünde gezmediler mi ki, bakıversinler, kendilerinden evvelkilerin akıbetleri nasıl olmuş! Allah onların üzerlerine kahretmiş ve kâfirler için de onların emsali vardır. Şunun için ki, muhakkak Allah, imân edenlerin mevlâsıdır ve şüphe yok ki, kâfirlere gelince onlar için mevlâ yoktur.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bunun sebebi şudur: Allah iman edenlerin dostudur. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bu, Allah’ın iman edenlerin velisi olduğu ve kafirlerin ise bir velisi olmadığı içindir.


Çeviri : Şaban Piriş

Bu böyledir, çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah’tır, kâfirlerin ise mevlâları, dostları yoktur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Bu böyledir, çünkü Allâh inananların koruyucusudur. Kâfirlerin ise koruyucuları yoktur.


Çeviri : Süleyman Ateş

İşte böyle; çünkü Allah, iman etmekte olanların velisidir; kâfirlerin ise, onların velisi yoktur.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Zira Allah iman edenlerin dostudur; kâfirlerin ise hiçbir dostu yoktur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bu böyedir; çünkü Allah, iman edenlerin Mevlâ'sıdır. Küfre sapanların ise Mevlâ'sı yoktur.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk