47 / MUHAMMED - 17

وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ

Orjinal

Vellezînehtedev zâdehum huden ve âtâhum takvâhum.

1. vellezîne ihtedev : ve hidayete ulaşmış kimseler
2. zâde-hum : onların artırmıştır
3. huden : hidayet, hidayete erdiren
4. ve âtâ-hum : ve onlara verdi
5. takvâ-hum : onların takvalarını

Çeviri : Transliteral

Ve doğru yolu bulanlara gelince: Onların başarısını arttırmaktadır ve onlara, korunma duygusu vermektedir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Doğru yola iletilenlere gelince, Allah onların hidayetini artırıp, onlara korunma duygusu vermektedir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.


Çeviri : Adem Uğur

Hakikate erenleri ise, hakikati yaşamanın getirisinde genişletmiş ve kendilerine (hakikat yaşamına uymayan hâllerden) korunma özelliğini vermiştir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah, doğru, hak yolu, hayrı tercihe istekli olanların, tercih edenlerin, hak yolda, imanda sebat edenlerin, hakkı, hayrı aydınlatıcı bilgilerini, imandaki şevklerini artırır. Onlara takva esaslarını-Kur’ân esaslarını, takva esaslarının hayata geçirilmesiyle ilgili sorumluluğu, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranma, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma ilkelerini, takvaya dayalı düzenlerini gerçekleştirecek kanunları-kuralları tevdi eder.


Çeviri : Ahmet Tekin

Doğru yola girenlere gelince, (Allah) onların doğruluklarını artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.


Çeviri : Ahmet Varol

Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir.


Çeviri : Ali Bulaç

(İman etmekle) hidayeti kabul edenlere gelince; (onlar seni her dinledikçe) Allah onların hidayetini arttırmakta ve kendilerine takvalarını ilham etmektedir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Doğru yola yönelenlerin Allah doğruluklarını arttırır ve sakınmalarını sağlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogru yolu bulanlarin ise Allah dogruluklarini artirir, onlarin karsi gelmekten sakinmalarini saglar.


Çeviri : Bekir Sadak

Doğru yolu bulanların ise Allah başarılarını artırır ve takvalarını (Allah'tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınmalarını) verir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Doğru yola ulaşmak isteyenlere gelince, Allah, onların doğru yolda kalma arzu ve yeteneklerini çoğaltır ve Allah'a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğru yolu bulanların ise Allah doğruluklarını artırır, onların karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Doğru yolu bulanların ise hidayetini arttırır ve onların erdemli olmalarını sağlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Hidâyeti kabul edenlere gelince Allah onların muvaffakıyyetlerini artırmakta ve kendilerine (takvalarını) korunmalıklarını vermektedir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmakta ve kendilerine (takvalarını) korunma yollarını vermektedir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hidayeti bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve onlara takvasını (ateşten nasıl korunacaklarını) öğretir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Tanrı,) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir.


Çeviri : Gültekin Onan

Hidâyeti kabul edenler (e gelince: Allah) onların muvaffakıyyetini artırmış, onlara (ateşden nasıl) kaçınacaklarını ilham etmişdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hidâyete ermiş olan kimselere gelince, (Allah îmanlarına mükâfât olarak) onlara hidâyeti artırmış ve kendilerine (günahlardan) sakınmaları (ilhâmı)nı vermiştir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hidayete erenlere gelince; onların hidayetlerini arttırır ve onlara takvalarını verir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hidayeti bulmuş olanlar (var ya, Allah) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını (sakınma başarısını) vermiştir.


Çeviri : Kadri Çelik

Doğru yola ulaş(mak istey)enlere gelince, Allah, onların (kendi) rehberliği(ne uyma arzu ve yetenekleri)ni çoğaltır ve Allah'a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve o kimseler ki, hidâyete ermişlerdir; onlara hidâyeti arttırmıştır ve onlara takvâlarını vermiştir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve onlara takvâ yollarını ilham etmiştir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Doğru yolu görenler ise, onların hidayetlerini artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.


Çeviri : Şaban Piriş

Hidâyeti kabul edenlerin ise Allah hidâyette yakînlerini artırır ve kendilerine takva nasib eder.


Çeviri : Suat Yıldırım

Hidâyet bulanlara gelince, Allâh onların hidâyetlerini artırmış ve onlara korunmalarını (kendilerini kötü sonuçtan koruma çareleri) vermiştir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını vermiştir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Doğru yolu bulanların ise Allah hidayetlerini arttırmış, onlara kötülükten korunmayı nasip etmiştir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kılavuzlarını bulmuş olanlara gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve korunma imkânlarını kendilerine vermiştir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk