67 / MÜLK - 1

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Orjinal

Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

1. tebâreke : mübarek
2. ellezî : o ki, ki o
3. bi yedi-hi : kendi eliyle
4. el mulku : melik, hükümdar
5. ve huve : ve o
6. alâ kulli şey'in : herşeye
7. kadîrun : kaadir, gücü yeten

Çeviri : Transliteral

Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elinde olan mâbûdun şanı yücedir, münezzehtir ve onun her şeye gücü yeter.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Mutlak hükümranlık sahibi olan Allah yüceler yücesidir ve O'nun herşeye gücü yeter.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.


Çeviri : Adem Uğur

Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Mülk ve hükümranlık kudret elinde olan Allah yüceler yücesidir. O’nun her şeye gücü, kudreti yeter.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hükümranlık (mülk) elinde olan Allah ne yücedir! O her şeye güç yetirendir.


Çeviri : Ahmet Varol

Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.


Çeviri : Ali Bulaç

Bütün mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah, her türlü noksanlıktan tenezzüh edib yücelmiştir. O, her şeye kadîr’dir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Hükümranlığın sahibi olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun gücü her şeye yeter.[661]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Hukumranlik elinde olan Allah yucedir ve O herseye Kadir'dir.


Çeviri : Bekir Sadak

Mülk ü saltanatın tasarrufunu elinde tutan (Allah) çok yüce, çok mübarektir. O'nun kudreti her şeye yeter.


Çeviri : Celal Yıldırım

Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O her şeye hakkıyla gücü yetendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir. O herşeye Kadirdir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ne yücedir O ki, mülk O'nun elindedir ve O, herşeye gücü yetendir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Mülk elinde bulunan (Tanrı) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.


Çeviri : Gültekin Onan

(Bütün) mülk (-ü tasarruf, ilâhî kudretinin) elinde bulunan (Allah) ın şanı ne yücedir! O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şanı yücedir, bütün mülk elinde olanın. Ve O; her şeye kadirdir.


Çeviri : İbni Kesir

Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek’tir. Ve O, herşeye kaadirdir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bütün mülk (mutlak egemenlik) elinde olan Allah, bereket kaynağıdır ve O'nun her şeye gücü yeter.


Çeviri : Kadri Çelik

Hükümranlığın sahibi olan Allah kutludur, yücedir; O her dilediğini yapmaya kadirdir.


Çeviri : Muhammed Esed

Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.


Çeviri : Ömer Öngüt

Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter!


Çeviri : Şaban Piriş

Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allâh, kutludur. O'nun herşeye gücü yeter.


Çeviri : Süleyman Ateş

En yüce ve mübarek olan O'dur ki kâinatın saltanatı elindedir. O her şeye kadirdir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Şânı ne yücedir Onun ki herşeyin egemenliği elindedir. Onun herşeye gücü yeter.


Çeviri : Ümit Şimşek

Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk