67 / MÜLK - 18

وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

Orjinal

Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

1. ve lekad : ve andolsun
2. kezzebe : yalanladı
3. ellezîne : ki onlar
4. min kabli-him : onlardan önce
5. fe : o zaman, böylece
6. keyfe : nasıl
7. kâne : oldu
8. nekîri : cezalandırmam

Çeviri : Transliteral

Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı, derken nasıl da gelip çattı azâbım.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Daha öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı, fakat benim onlardan intikamım ne dehşetli olmuştu yani beni inkâr nasılmış gördüler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladı! Benim, beni inkâr sonucunu yaşatmam nasıl oldu!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanlamışlardı. Yalanlamalarına, beni tanımamalarına karşı onları gözden çıkarmam, onlara gazabım nasıl oldu gördünüz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat benim inkârım nasıl oldu?


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkar (etmelerine karşılık verdiğim azab) nasılmış?


Çeviri : Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm), doğrusu onlardan (senin kavminden) evvelkiler de (peygamberlerini) yalanlamışlardı. (Bunun için sen üzülme). Fakat beni inkâr etmeleri nasıl oldu, (azabımı bir gerçek olarak bulmadılar mı)!...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Bak ki, benim cezalandırmam nasıl olmuştur?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, bunlardan oncekiler de yalanlamislardi. Beni inkar etmek nasilmis?


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki, onlardan öncekiler de (hakkı) yalanlamışlardı. Beni tanımamak nasılmış (bir görün) ?


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkâr etmenin (ve hakka inadına direnmenin) sonucu nasılmış (gördüler)!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkâr etmenin sonucu nasıl oldu!?


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar etmek nasılmış?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlardan öncekiler de inkar etmişti. Beni tanımamak da nasıl mış?


Çeviri : Edip Yüksel

Filhakika onlardan evvelkiler de tekzib ettiler, fakat nasıl oldu inkârım


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar, ama nasıl oldu inkarım?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama beni inkâr nasıl oldu?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

And olsun ki, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı, ancak benim intikamım nasıl olmuştu?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat benim inkarım nasılmış?


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki onlardan evvelkiler de tekzîb etmiş (ler) di. (Bak) benim inkârım (da) nice oldu !


Çeviri : Hasan Basri Çantay

And olsun ki, onlardan (o müşriklerden) öncekiler de yalanlamıştı; fakat benim (de o inkâr edenleri) inkârım, (onlara olan azâbım) nasıl oldu (gördüler)!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar nasılmış?


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkâr (etmelerine karşılık verdiğim azap) nasılmış, ha?


Çeviri : Kadri Çelik

Doğrusu, daha önce yaşamış olanlar(ın birçoğu) da (Benim uyarılarımı) yalanlamıştı ve Benim (onları) yok sayıp dışlamam ne korkunçtu!


Çeviri : Muhammed Esed

Muhakkak ki, onlardan evvelkiler tekzîp etmişlerdi. Artık nasıl oldu inkârım?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat benim intikamım nasıl oldu?


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat, beni inkar etmek nasılmış?


Çeviri : Şaban Piriş

Onlardan öncekiler de (dini, peygamberleri) yalan saydılar. Ama Ben’im red ve inkâr edişim, intikamım nasıl olurmuş, anladılar!


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama benim (onların yaptıklarını) inkârım nasıl oldu?


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkâr (etmelerine karşılık verdiğim azab) nasılmış?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Nasıl oluyormuş Benim inkârım?


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama nasıl olmuştu benim azabım?!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk