67 / MÜLK - 4

ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

Orjinal

Summerciıl basara kerreteyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

1. summe : sonra
2. irciı : çevir, döndür
3. el basara : bakış
4. kerreteyni : iki kere, iki defa, defalarca
5. yenkalib : dönüyor
6. ileyke : sana
7. el basaru : bakış
8. hâsien : şaşkın, hayretle, aciz olarak
9. ve huve : ve o
10. hasîrun : yorgun, bitkin olarak

Çeviri : Transliteral

Gene de gözünü çevir de bir daha, bir daha bak; aradığını bulamaz da gözün, mahrum bir halde sana döner ve yorgundur o, bitkindir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçekten gözünü çevir de bir daha bir daha bak, o gözler her seferinde şaşkın ve bezgin bir şekilde sana döner.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.


Çeviri : Adem Uğur

Sonra bakışını iki kere daha döndür de bak! Bakışın en yorgun (aradığın kusuru bulamamış hâlde), hor-hakir olarak sana döner!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sonra gözünü tekrar tekrar çevir, bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan âciz ve bitkin bir halde sana dönecektir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Sonra gözü(nü) iki kere daha çevir (de bak). Göz hakir ve umudunu kesmiş bir halde sana döner.


Çeviri : Ahmet Varol

Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.


Çeviri : Ali Bulaç

Sonra gözü, tekrar tekrar (semaya) çevir; nihayet o göz, zelîl ve hakîr olarak sana döner; artık O, âciz kalmıştır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Sonra tekrar tekrar yine bak; sonunda göz, aradığı bozukluğu bulamayıp güçsüz ve bitkin bir halde sana geri dönecektir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bir aksaklik bulmak icin gozunu tekrar tekrar cevir bak; ama goz umdugunu bulamayip bitkin ve yorgun duser.


Çeviri : Bekir Sadak

Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak, gözün yorgun-bitkin halde alçalmış olarak sana döner.


Çeviri : Celal Yıldırım

Sonra gözünü iki kez daha çevir bak. Göz aradığı -ki kesinlikle olmayan- kusuru, çelişkiyi bulmaktan umudu keserek yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sonra tekrar tekrar bak; bakışların usanmış ve yenilmiş olarak sana döner.


Çeviri : Edip Yüksel

Sonra yine çevir gözü, tekrar tekrar, sana döner o göz bîtab olarak zelîl-ü hakîr.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra gözü(nü) tekrar tekrar çevir; o göz, güçsüz, yorgun bir halde sana döner!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sonra gözünü tekrar tekrar döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sonra gözünü iki kez daha döndür bak. Göz aradığı kusuru bulmaktan umudu keserek yorgun ve bitkin bir halde sana döner.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir (yenkalib); o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.


Çeviri : Gültekin Onan

Sonra gözü (nü) iki kerre daha çevir. (Nihayet) o göz, hor ve hakîr yine sana dönecekdir ve o, (artık bir kusur bulabilmekden) yorulmuşdur.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Sonra gözü(nü) tekrar tekrar çevir (ve yine bak); o göz (aradığı kusûru bulamadan)zelil ve bitkin bir hâlde sana dönecektir!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sonra gözünü iki kere daha çevir; göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun sana dönecektir.


Çeviri : İbni Kesir

Sonra iki defa daha bakışını çevir (bak). Bakışın aciz ve yorgun olarak sana (geri) döner.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sonra gözünü tekrar tekrar çevirip gezdir; o göz, (çarpıklık bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.


Çeviri : Kadri Çelik

Evet, gözünü tekrar tekrar (ona) çevir: (her seferinde) bakışın, şaşkın ve bezgin bir şekilde önüne geri dönecektir...


Çeviri : Muhammed Esed

Sonra gözünü iki def'a daha çevir, o göz sana yorgun bir halde olarak zelilâne bir sûrette geri dönmüş olsun.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak! Göz (aradığı bozukluğu bulamayıp) bitkin ve yorgun olarak sana döner.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sonra tekrar çevir, o göz sana, bitkin ve aradığını bulamamış olarak geri dönecektir.


Çeviri : Şaban Piriş

(3-4) Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner.


Çeviri : Suat Yıldırım

Sonra gözü(nü) iki kez daha döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) umudu keserek hor ve bitkin bir halde sana döner.


Çeviri : Süleyman Ateş

Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sonra tekrar tekrar gözünü çevirsen de bitkin düşmüş, hor ve hakir halde o göz sana döner.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sonra bakışı iki kez daha döndür! Umudunu kesmiş olarak döner sana göz. Utanmış, bitkin düşmüştür o.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk