40 / MÜMİN - 81

وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ

Orjinal

Ve yurîkum âyâtihî fe eyye âyâtillâhi tunkirûn(tunkirûne).

1. ve : ve
2. yurî-kum : size gösterir
3. âyâti-hi : onun âyetleri, mucizeleri
4. fe : o zaman, böylece
5. eyye : hangisi
6. âyâti allâhi : Allah'ın âyetleri
7. tunkirûne : siz inkâr ediyorsunuz

Çeviri : Transliteral

Ve size delillerini göstermede, Allah'ın delillerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Allah size her türlü delillerini göstermektedir. Allah'ın bunca delillerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi, Allah'ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?


Çeviri : Adem Uğur

(Allâh) size işaretlerini gösteriyor. . . Allâh'ın işaretlerinin hangisini inkâr ediyorsunuz!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah size âyetlerini, kudretinin ve birliğinin delillerini gösteriyor. Şimdi Allah’ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?


Çeviri : Ahmet Tekin

O, size ayetlerini gösteriyor. Artık Allah'ın hangi ayetlerini inkâr ediyorsunuz?


Çeviri : Ahmet Varol

Size kendi ayetlerini gösteriyor; artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz?


Çeviri : Ali Bulaç

Ve size (kudretinin kemaline, rahmetinin genişliğine delâlet eden) alâmetlerini gösteriyor; artık Allah’ın hangi âyetlerini inkâr edersiniz (bu Allah’dan değildir, dersiniz)?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah size delillerini gosteriyor. Allah'in delillerinden hangisini inkar edersiniz?


Çeviri : Bekir Sadak

Allah size âyetlerini (kudretinin yüceliğine delâlet eden belgelerini) gösteriyor. Artık Allah'ın hangi âyetlerini inkâr edebilirsiniz?


Çeviri : Celal Yıldırım

Allah böylece size kudretinin delillerini gösteriyor. Artık Allah'ın hangi ayetlerini inkâr edebilirsiniz?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah, size âyetlerini gösteriyor. Allah’ın hangi âyetlerini inkâr edersiniz?


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah size delillerini gösteriyor. Allah'ın delillerinden hangisini inkar edersiniz?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi, Allah'ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Size işaretlerini gösterir. ALLAH'ın hangi işaretini inkar ediyorsunuz?


Çeviri : Edip Yüksel

Ve size âyetlerini gösterir, şimdi Allahın âyetlerinin hangisini inkâr edersiniz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve size ayetlerini gösterir, şimdi Allah'ın ayetlerinin hangisini inkar edersiniz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın âyetlerinin hangisini inkâr edersiniz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Size kendi ayetlerini gösteriyor; artık Tanrı'nın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz?


Çeviri : Gültekin Onan

(Allah) size âyetlerini gösteriyor. Siz Allahın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Böylece (Allah) size âyetlerini gösterir. Şimdi, Allah’ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Size ayetlerini gösterir. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?


Çeviri : İbni Kesir

Ve (Allah) size âyetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah’ın hangi âyetlerini inkâr ediyorsunuz?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Size kendi ayetlerini göstermektedir; artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz?


Çeviri : Kadri Çelik

Ve O, yarattığı harikaları (işte böyle) önünüze koyuyor. Öyleyse Allah'ın harikalarından hangisini inkar edebilirsiniz?


Çeviri : Muhammed Esed

Ve size âyetlerini gösterir. Artık Allah'ın hangi âyetlerini inkar edersiniz?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah size âyetlerini (delillerini) gösteriyor. Artık Allah'ın âyetlerinden (delillerinden) hangisini inkâr edebilirsiniz?


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah’ın hangi ayetlerini inkar edebilirsiniz.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah böylece size kudretinin alâmetlerini gösterir. Artık Allah’ın hangi delillerini inkâr edebilirsiniz?


Çeviri : Suat Yıldırım

(Allâh) Size âyetlerini gösteriyor. Allâh'ın âyetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz?


Çeviri : Süleyman Ateş

Size kendi ayetlerini göstermektedir; artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Böylece Allah size âyetlerini gösteriyor. Allah'ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz?


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk